OUKA/12913/02.08.01/2023 / Oulun Tilapalvelut - VSS tilojen määräaikaistarkastukset 2024

Deadline: 03/05/2024 15:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
OUKA/12913/02.08.01/2023 / Oulun Tilapalvelut - VSS tilojen määräaikaistarkastukset 2024
Type of contract notice
Below the national treshold procurement (small scale procurement)
Published
03/04/2024 16:29 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
25/04/2024 15:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
03/05/2024 15:00 (UTC+03:00)
Organisation
Oulun kaupunki
Description
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos pyytää kokonaisurakkatarjousta väestönsuojien 10-vuotis määräaikaistarkastuksista 23 kpl:seen rakennuksia, joissa on yhteensä 34 kpl väestönsuojatiloja. Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan laitteiden ja varusteiden käyttökunto sekä tehdään tiiveyskoe.
Tarjoushinta tulee sisältää kaikki työssä tarvittavat välineet ja tarvikkeet, sosiaalikulut, työnaikaisen työnjohdon, matkakustannukset ja km-korvaukset. Kohdeluettelossa lisätietona listatut lisätyöt tilaaja hoitaa kunnostaa/korjaa ennen tarkastusta, jotta varsinainen tarkastus voidaan suorittaa. Tilaaja myös ennallistaa mahdolliset purkamiset. Tilaaja toimittaa yhteyshenkilölistan kohteen kiinteistöhoitajista ja työnjohtajista. Tarkastaja sopii etukäteen käynnin ajankohdan vähintään viikkoa ennen tarkastusta, jotta kunnostamista vaativat tilat saadaan kuntoon tarkastusta varten. Esimerkiksi koteloidut VSS-ovet puretaan vasta, kun tiedetään tuleva tarkastusajankohta. Tarkastukset tulee olla tehtynä 31.12.2024 mennessä. Koulujen ja päiväkotien toivottu tarkastusajankohta on kesä 2024. Lähtökohtaisesti paloasema (Rusko) tulee tarkastaa toukokuun aikana. Kohteet, joissa pitää lattiat purkaa (koulut ja päiväkodit) paras tarkistusajankohta on lomien aikaan (heinäkuu, syys/joululomat). Aloituspalaverissa käydään läpi toimenpiteet ja ajankohdat.
Toimeksiantoon sisältyvät myös:
- alkupalaveri (alustava aika x.x.2024) ja tarpeitten yksilöinti
- materiaalin läpikäynti
- arviointi (tarvittaessa)
- loppuraportit ja loppupalaveri
Mahdollisten lisätöiden varalta käytetään tarjoajan antamaa lisätyötuntihintaa. Lisätyötuntihinnan tulee sisältää kaikki tarvittavat välineet ja tarvikkeet, sosiaalikulut, työnaikaisen työnjohdon, matkakustannukset ja km-korvaukset. Matkakustannus kohteeseen veloitetaan toteutuneen työajan mukaisesti.
Tarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja tai puutelista, joka lähetetään Oulun kaupungin Tilapalvelut -liikelaitokselle. Tilaaja korjaa mahdolliset puutteet. Lopullinen tarkastuspöytäkirja tulee olla puutteeton ja tarkastuksen läpäissyt.
Oulu-Koillismaan Pelastuslaitokselle ja Oulun Tilapalvelut -liikelaitokselle toimitetaan hyväksytty ja lopullinen tarkastuspöytäkirja.
Väestönsuoja tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein (Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista 409/2011, 20 §.) Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) tarkoituksena on varmistaa, että laitteiden oikealla huollolla ja tarkastamisella laitteet toimivat luotettavasti. Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista (506/2011) määrittelee osaltaan vaatimukset väestönsuojan laitteille.
Tarjoukset eivät saa sisältää omia ehtoja.
Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset.
Palvelussa noudatetaan JYSE 2014 mukaisia sopimusehtoja.