HEL 2024-001701 / Leikkipuisto Ruoholahti, Betoni- ja luonnonkivityöt 2024

Deadline: 06/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HEL 2024-001701 / Leikkipuisto Ruoholahti, Betoni- ja luonnonkivityöt 2024
Type of contract notice
National procurement notification
Published
12/02/2024 13:13 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
28/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
06/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Description
Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, pyytää tarjoustanne Ruoholahden leikkipuiston betoni- ja luonnonkivitöistä 2024 tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.
Hankintailmoitus on lähetetty 12.02.2024 julkaistavaksi Hilma- julkisten hankintojen ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelussa, jonka kautta tarjous tulee myös laatia.
Hankinta toteutetaan yksikköhintaperusteisena kokonaishintaurakkana ja sitä toteuttamaan valitaan yksi urakoitsija.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Lopulliset toteutuvat työmäärät voivat olla joko pienempiä tai suurempia kuin tarjouspyyntö vaiheessa on esitetty eivätkä määrien muutokset vaikuta yksikköhintoihin (poikkeus YSE 1998, 45§).
Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä.
Sopimus urakan toteuttamisesta tehdään liitteenä 2 toimitetun urakkasopimusmallin mukaisesti.
Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjoajan tulee antaa tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesta kokonaisuudesta.