496588 / Tietopyyntö / Kansallismuseon ravintola-, kahvila- ja cateringpalvelut

Deadline: 29/02/2024 23:59 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
496588 / Tietopyyntö / Kansallismuseon ravintola-, kahvila- ja cateringpalvelut
Type of contract notice
Request for information
Published
12/02/2024 13:54 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
29/02/2024 23:59 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
29/02/2024 23:59 (UTC+02:00)
Organisation
Museovirasto
Description
Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö osana tarkentavaa markkinakartoitusta potentiaalisille tarjoajille. Tässä tietopyynnössä esitetyt asiat ovat alustavia luonnoksia, eivätkä ne sido hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa suunnitelmissa esitetyllä tavalla.
Museovirasto / Suomen kansallismuseo järjestää markkinakartoitusvaiheen koskien Kansallismuseon ravintolatoimintaa, johon kuuluvat vuodesta 2027 lähtien nykyisen museon sekä alueelle rakennettavan uudisrakennuksen ravintolatoiminnot, eli ravintola-, kahvila- ja cateringpalvelut (RKC-palvelut).
RKC-palvelut nähdään olennaisena osana museon palvelukokonaisuutta, mutta myös itsenäisesti kiinnostavana osana museoalueen toimintaa. Uudisrakentamisen ja museon uudistumisen myötä myös RKC-palvelut uudistuvat täysin ja tulevalla ravintolatoimintojen palveluntarjoajalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa näiden palveluiden ja konseptien kehittämiseen.
Markkinakartoituksen osana järjestetään markkinavuoropuhelu, johon hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittautumaan ensisijaisesti sähköpostitse konsultti Eeva-Maija Heikkiselle [email protected].
Jokaiselle ilmoittautuneelle tarjoajalle varataan yhden (1) tunnin keskusteluaika. Vuoropuhelutilaisuudet järjestetään maaliskuun 2024 alussa Helsingin Itä-Pasilassa (Ratapihantie 9) tai vaihtoehtoisesti Teams-kokouksina seuraavasti:
Itä-Pasila
Ma 4.3.2024 klo 12–16 välillä
Ti 5.3.2024 klo 9–16 välillä
Ke 6.3.2024 klo 9–16 välillä
Teams
Ma 4.3.2024 klo 9-12 välillä
Ma 11.3.2024 klo 13–16 välillä
Vuoropuhelussa keskusteltavat asiat:
1. Kommentit ja ideat ravintola-, kahvila- ja catering -palveluiden konseptista – minkälaisia konsepteja ehdotatte?
2. Kommentit alustaviin keittiösuunnitelmiin – konkreettiset muutostarpeet ja esitykset
3. Millaisena näette oman roolinne tilojen ja palveluiden myynnin ja markkinoinnin osalta?
4. Kommentit sopimusaikaan ja hankintamenetelmään sekä taloudellisiin reunaehtoihin
5. Jäikö jokin asia mietityttämään tai epäselväksi tässä vaiheessa? Onko jotain oleellisia huomioon otettavia asioita RKC-palveluiden sujuvuuden ja toiminnan kannalta?
Vuoropuhelutilaisuuksiin valmistautumista varten hankintayksikkö toimittaa pyynnöstä hankinnasta kiinnostuneille tarjoajille seuraavat materiaalit:
- Liite 2 Keittiöt ja kulkuyhteydet (tilojen sijainti ja kulkuyhteydet)
- Liite 3 Halkopihan kahvilan keittiö ja laiteluettelo
- Liite 4 Reunaehdot uudisrakennuksen keittiöt
- Liite 5 Kommentoitavat uudisrakennuksen keittiösuunnitelmat
- Liite 6 Laiteluettelot_ Kommentoitavat uudisrakennuksen keittiösuunnitelmat
- Liite 7 Vaihtoehtoinen suunnitelma uudisrakennuksen keittiöt (työmaalla ei ole edetty tämän suunnitelman mukaisesti)
- Liite 8 Laiteluettelo_Vaihtoehtoinen suunnitelma uudisrakennuksen keittiöt
Materiaalipyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
Tarkemmin tulevan hankinnan taustaa ja markkinavuoropuhelun sisältöä on kuvattu tämän tietopyynnön liitteissä.
Markkinakartoitusvaiheeseen osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen kilpailutukseen osallistumiselle eikä sillä ole vaikutusta tarjoajan asemaan siinä. Markkinavuoropuhelussa saatua informaatiota ja palautetta voidaan hyödyntää mahdollisen tulevan kilpailutuksen valmistelussa.
Markkinavuoropuheluun osallistumisesta eikä siitä aiheutuvista kustannuksista makseta korvausta. Tarjoajien neuvotteluissa esittämät tiedot käsitellään luottamuksellisesti.