495377 / Hissien uusiminen

Deadline: 12/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
495377 / Hissien uusiminen
Type of contract notice
National procurement notification
Published
12/02/2024 13:51 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
01/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
12/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Description
Korjauksen kohteina on Haperontie 6 rakennukseen uusien hissien rakentaminen.
Hissien numerot: VS5777, VS5778 ja VS5779
Urakan laajuus:
• hissin valmiina paikalleen asennettuna ja valtuutetun tarkastuslaitoksen tarkastamana
• edustat täydellisinä (uusi hissi)
• mahdolliset konehuoneen ja hissikuilun muutostyöt
• kaikki rakennustekniset työt (pois lukien asbestityöt)
o Hissitilat, kuilu, edustarakenteet
• vanhan hissin purkutyöt ja vanhan hissimateriaalin poiskuljetuksen
• väli- ja loppusiivoukset työmaa-alueella
• hissitarkastusmaksut
• tarvittavat rakennus- ja sähkösuunnittelutyöt
• mikäli hissi- tai porrastiloihin joudutaan suorittamaan rakennusteknisiä töitä, kuten timanttileikkauksia tai piikkauksia, suorittaa urakoitsija loppusiivouksen kustannuksellaan
sisältäen tarvittaessa lattiapintojen vahauksen
• osallistumisen tarvittaessa hissitilojen asbestikartoitukseen
• takuuaikana hissin huollot, puhelimen liittymä- ja valvontamaksut
Hissien kunnossapito:
Tarjouksen liitteeksi tulee eritellä kustannukset, huoltokäynnit 4 krt/vuosi
- takuuajan jälkeen vuosille 3-5 sekä täyshuoltosopimukselle (kunnossapito, hinta 1)
- perushuoltosopimukselle (kunnossapito, hinta 2)
Maksuerätaulukko:
1. erä 10 %, kun työ tilataan
2. erä 50 %, kun hissin asennus aloitettu
3. erä 40 %, kun hissi on tarkastettu ja tilaajan toimesta vastaanotettu
Vakuudet:
Urakoitsija antaa tilaajalle pyydettäessä 10 % rakennusaikaisen vakuuden ja 2 % takuuaikaisen pankkivakuuden verottomasta urakkasummasta laskettuna.
Sopimusehdot:
Urakkasopimuksessa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998
Puutteiden korjaus:
Urakoitsijan on suoritettava oman työn tarkastus ennen vastaanottotarkastusta, sisältäen kaikki asetetut vaatimukset. Pöytäkirja tulee luovuttaa tilaajalle/valvojalle. Vastaanotto- tai jälkitarkastuksen uusimisen aiheuttamista kustannuksista vastaa urakoitsija, mikäli ne voidaan osoittaa johtuvaksi yksinomaan urakoitsijasta.
Hissin häiriötilanteet:
Häiriötilanteista takuuaikana tulee ilmoittaa tilaajalle ja valvojalle viipymättä.
Vika- ja korjaushistoria:
Urakoitsija toimittaa ilman erillistä pyyntöä tilaajalle sekä valvojalle vika- ja korjaushistorian kuukautta ennen takuuajan päättymistä.
Takuutarkastus:
Urakoitsija toimittaa ilman erillistä pyyntöä tilaajalle/valvojalle muistion hissin tarkastuksesta takuutarkastusta varten kolme viikkoa ennen takuuajan päättymistä.
Referenssit:
Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseen referenssiluettelo kohteista, joissa vastaavanlainen hissi on asennettu.
Hissitoimittaja voi halutessaan antaa tarjouspyynnöstä poikkeavan tarjouksen. Tällöin tarjouspyynnöstä poikkeavat kohdat tulee selkeästi esittää tarjouksessa.