495372 / Ajoneuvojen 3D-nelipyöräsuuntauslaite

Deadline: 22/02/2024 14:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
495372 / Ajoneuvojen 3D-nelipyöräsuuntauslaite
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
12/02/2024 16:57 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
16/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
22/02/2024 14:00 (UTC+02:00)
Organisation
Etelä-Savon Koulutus Oy
Description
Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen toimipiste on hankkimassa autoalan opetuskäyttöön soveltuvaa ajoneuvojen 3D-nelipyöräsuuntauslaitetta.
Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä, hankinta ylittää sille varatun määrärahan, taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaiseksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan missä tahansa vaiheessa.
Tilaaja pidättää itsellään mahdollisuuden tämän hankinnan suorittamisen aikana tai sen seurauksena syntyvän tarpeen johdosta lisähankinnan suorittamiseen tämän tarjouskilpailun voittaneelta toimijalta. Lisähankinnan on oltava sisällöltään ja tarvittavan tai syntyvän osaamisen suhteen kytköksissä tämän kilpailutuksen sisällön kanssa.
Tarjousten jättäminen ja lisätiedot
Tarjoukset tulee antaa Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalista. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta huomioon. Myös kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.
Tarjoajan on tarkistettava tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisesti tehdyt tarkennukset Tarjouspalvelutoimittajaportaalista ennen
tarjouksen jättämistä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tarjoustietoja tarjousta antaessaan. Tarjouskilpailu tullaan suorittamaan mahdollisten täsmennettyjen asiakirjojen perusteella.
Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata, vaan tarjoajien tulee esittää kysymyksensä edellä
esitetyllä tavalla.