KAJDNO-2024-150 / Kuntoarvioiden ja PTS-ehdotusten laadinta Kajaanin kaupungin kiinteistöihin

Deadline: 29/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KAJDNO-2024-150 / Kuntoarvioiden ja PTS-ehdotusten laadinta Kajaanin kaupungin kiinteistöihin
Type of contract notice
National procurement notification
Published
08/02/2024 14:39 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
22/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
29/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Kajaanin kaupunki
Description
Kajaanin kaupunki / tilakeskus pyytää tarjoustanne Kajaanin kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen kohdekohtaisten kuntoarvioiden ja PTS-ehdotuksien laatimisesta tarjouspyynnön liitteiden mukaisessa laajuudessa.
Kuntoarvion sisältöön kuuluu arvioida kiinteistöön kuuluvien rakennusten, rakenteiden, rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien nykyistä kuntoa, vaurioita, korjaustarpeita sekä lisätutkimuksien tarpeita seuraavan 10-vuoden ajanjaksolla.
Tilojen ja rakenteiden kunnon määrittämiseen käytetään kuntoluokitusta (KL 1 - 5). Kuntoarvio suoritetaan kiinteistökohtaisesti paikan päällä aistinvaraisesti tehtävin arviointimenetelmin, kuntoarvion tekemiseen ei sisällytetä rakenneavauksia tai materiaalinäytteiden ottoa.
Kuntoarvion perusteella kohteelle suositelluille kunnossapitokorjauksille annetaan kustannusarviot. Kiinteistötarkastuksessa käydään läpi kiinteistön tiloja siinä määrin, että saadaan riittävän tarkka kuva tilojen, pintarakenteiden, varusteiden, julkisivun, vesikaton, ulkoalueiden, talotekniikan kunnosta sekä pystytään kiinnittämään huomiota mahdollisiin riskirakenteisiin.
Pitkän tähtäimen suunnitelmassa tulee esittää seuraavan 10-vuoden ajalle RAK-, LVIA- ja sähkötekniikan korjaustoimenpiteet. Ehdotettujen toimenpiteiden tulee sisältää kustannusarvio sekä korjauksen ajankohtaehdotus.
Tarjoukset pyydetään kohteista ryhmittäin. Yhteen ryhmään kuuluu osa-alueittain 5-6 kiinteistöä. Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa ryhmää. Tarjouksista hyväksytään jokaisen ryhmän osalta kyseistä ryhmää koskevalta hinnaltaan halvin tarjous.
Kuntoarvioiden ja raportoinnin toteutusaika on aikavälillä 3/2024 - 6/2024.