493628 / Orimattilan kaupungin tilintarkastuspalvelut tilikausille 2024-2027

Deadline: 01/03/2024 10:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
493628 / Orimattilan kaupungin tilintarkastuspalvelut tilikausille 2024-2027
Type of contract notice
National procurement notification
Published
12/02/2024 13:32 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
19/02/2024 10:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
01/03/2024 10:00 (UTC+02:00)
Organisation
Orimattilan kaupunki
Description
Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 160 tuntia.
Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajan edellytetään antavan tarkastuslautakunnalle vuosittain vähintään kaksi kirjallista väliraporttia tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tilintarkastaja laatii tarkastussuunnitelman tarkastuslautakunnalle hyväksyttäväksi. Tarkastuslautakunnalle on raportoitava säännöllisesti tarkastussuunnitelman toteuttamisesta. Jokaisen tarkastettavan kohteen tarkastuksen jälkeen laaditaan raportti, missä ilmenee tarkastettu kohde, havainnot ja suositukset toiminnan kehittämisestä tarkastettavasta kohteesta. Tarkastuskohteiden raportit tulee luovuttaa myös toimivalle johdolle suosituksineen samoin kuin tarkastussuunnitelma. Tilintarkastajalta edellytetään läpikäyntiä toimivan johdon kanssa liittyen tarkastusraportteihin ja tarkastuskohteiden raportteihin sekä konsultointia niin pyydettäessä.
Vastuullisen tarkastajan tulee toimia tarkastuslautakunnan sihteerinä.
EU-hankkeen tai muun erityisen tarkastustehtävän laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 10 työtuntia vuodessa. Näiden lukumäärä vaihtelee vuosittain 0-2 välillä.
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtäviin kuuluu kokouksen ja esityslistan valmistelu, pöytäkirjan laatiminen ja arviointikertomuksen kokoaminen. Tarkastuslautakunnan sihteeri toimii asiantuntijana tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tarkastuslautakunta pitää arvion mukaan 7-9 kokousta vuodessa ja sihteeritehtäviin käytettävä aika on arvion mukaan 50 tuntia vuodessa. Tarjousvertailussa käytetään vertailuperusteena tuntihintaa ja 50 tuntia vuodessa.
Tuntimäärät ovat arvioita ja voivat vaihdella vuosittain. Laskutus tapahtuu toteutuneiden tuntien perusteella 15 minuutin tarkkuudella.