493319 / Kaanaanmaantie 6 ja Kernitie 5 kengityskorjaus

Deadline: 23/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
493319 / Kaanaanmaantie 6 ja Kernitie 5 kengityskorjaus
Type of contract notice
National procurement notification
Published
25/01/2024 09:28 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
09/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
23/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Sodankylan kunta
Description
Korjattavat rivitalot sijaitsevat Sodankylän taajamassa osoitteissa Kaanaanmaantie 6 ja Kernitie 5.
Kokonaisurakkaan tulee sisällyttää kaikki tarjouspyynnön asiakirjoissa esitetyt työt materiaaleineen.
Tässä vaiheessa korjataan kuivien tilojen ulkoseinät ja huoneistojen vastaiset väliseinät. Märkätilojen eli pesuhuoneiden ja saunojen kengityskorjaus tehdään myöhemmin toisessa vaiheessa.
Tarjouspyyntöasiakirjoja ovat:
319544_Korjaustyöselostus
319544_R001 Rakennetyypit
319544_R002 Rakennedetaljit
319544_R003 Tasopiirustus (Kaanaanmaantie 6)
319544_R004 Tasopiirustus (Kernitie 5)
319757 Kaanaanmaan rivitalot urakkaohjelma, kokonaisurakka.pdf
319757 Kaanaanmaan rivitalot urakkarajaliite, kokonaisurakka.pdf
319757_Turvallisuusasiakirja.pdf
TUR liite1 Pölyntorjunta talonrakennusala LSSAVI 1-2020.pdf
TUR Liite2 Hyvä asennustapa -ohje sähköistysprojekteihin.pdf
Urakkasopimus_MALLI.pdf
Rakennustyöt suoritetaan lämmityskauden ulkopuolella. Töiden aloitus alustavasti 10.5.2024. Luovutus viimeistään 31.7.2024.
Urakkasuorituksen viivästyessä tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkoa YSE 1998 ehtojen mukaisesti. Viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,05 prosenttia, arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kuitenkin enintään 50 työpäivältä yhteensä.
Tarjoajan on tutustuttava kohteeseen. Tutustumisesta tulee sopia Juho Tepsan kanssa, [email protected] tai 040 1966272.