491929 / HR-järjestelmä, työajanhallintajärjestelmä ja palkkapalvelut

Deadline: 24/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
491929 / HR-järjestelmä, työajanhallintajärjestelmä ja palkkapalvelut
Type of contract notice
National procurement notification
Published
02/04/2024 17:14 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
11/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
24/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Tuomi Logistiikka Oy
Description
Hankinnan kohteena on HR-järjestelmäkokonaisuus, työajanhallintajärjestelmä ja palkkapalvelut Tampereen Raitiotie Oy:lle.
Hankintasopimuksen kohteena ovat henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus (myöhemmin HR-järjestelmäkokonaisuus tai HR-järjestelmä) ja työajanhallintajärjestelmä SaaS -palveluna sekä näihin liittyvät kehitys, ylläpito ja palkkapalvelut.
HR-järjestelmällä hallitaan henkilön perustietoja, palvelussuhteen tietoja, lomia ja poissaoloja sekä henkilöstön kehittämiseen liittyviä ja muita tietoja, kuten koulutukset ja pätevyydet, perehdytys sekä kehityskeskustelut.
HR-järjestelmäkokonaisuuden on oltava täysimääräisesti käytössä 1.10.2024. Palkkapalveluiden osalta Palvelun on oltava käytössä viimeistään 1.9.2024 alkaen, jolloin ensimmäinen kuukausi Palvelu toteutetaan rinnakkain nykyisen sopimuskumppanin kanssa.
Tarkemmat hankinnan kohteen tiedot esitetään hankinta-asiakirjoissa.