161149 / 161149 Liikuteltava suunterveydenhuollon tilaratkaisu

Deadline: 23/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
161149 / 161149 Liikuteltava suunterveydenhuollon tilaratkaisu
Type of contract notice
National procurement notification
Published
12/02/2024 15:35 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
16/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
23/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Description
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde (jatkossa Pohde) pyytää tarjoustanne vuokrattavasta, henkilöautolla liikuteltavasta tilaratkaisusta suun terveydenhuollon palveluiden laadukkaaseen ja täysimittaiseen perustasoisen hammashoidon toteuttamiseen. Tilaratkaisun materiaalien tulee kestää terveydenhuollon standardien mukaista puhtaanapitoa. Liikuteltavan yksikön hoitohuoneen tulee vastata kivijalassa olevan hammashoitolan keskimääräistä kokoa (12-15 m²). Tilaratkaisun tulee soveltua ympärivuotiseen käyttöön.
Tarjottavien tuotteiden on oltava suun terveydenhuoltoon soveltuvia ja niiden tulee täyttää terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 24.6.2010 / 629 vaatimukset. Laitteiston tulee olla CE-hyväksytty. Hammashoitokoneyksikön tulee täyttää MDR tai MDD direktiivin vaatimukset
Hankintasopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka, jonka lisäksi on mahdollisuus 30.6.2025 saakka jatkuvaan optioon. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen.
Sopimukseen valitaan yksi (1) toimittaja hinnan perusteella.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.