486291 / Kalajoen kaupungin koulukuljetukset syksy 2024 - kevät 2028 (+ 1 + 1 lukuvuoden optiot)

Deadline: 26/02/2024 10:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
486291 / Kalajoen kaupungin koulukuljetukset syksy 2024 - kevät 2028 (+ 1 + 1 lukuvuoden optiot)
Type of contract notice
Competition [TED eF[16]]
Published
02/02/2024 16:30 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
31/01/2024 10:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
26/02/2024 10:00 (UTC+02:00)
Organisation
Kalajoen kaupunki
Description
Kalajoen kaupungin alueella sijaitsee neljä perusopetuksen yksikköä, lukio, sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen yksikkö. Hankintayksikkö kilpailuttaa tarvitsemansa koulukuljetukset valmiiksi viikonpäivä -kohtaisesti reititettyinä. Hankintayksikkö vastaa reitittämisestä ja sillä on oikeus muuttaa reittejä tarpeen muuttuessa. Tämä on välttämätöntä monivuotisilla sopimuksilla.
Kaikki oppilaat aloittavat kullakin koululla koulunsa jokaisena päivänä samaan aikaan (eri viikkotuntimäärät vaikuttavat pääosin päättymisaikoihin). Koulut alkavat kuitenkin eri kouluilla eri aikaan (Raution aluekoulu klo 8, Merenojan yhtenäiskoulu ja lukio klo 8.35, Tyngän aluekoulu klo 9 ja Raumankarin yhtenäiskoulu klo 9.15). Koulun alkamisaikojen porrastus on mahdollistanut sen, että monilla autoilla tullaan kuljettamaan useamman koulun oppilaita. (Myös koulujen alkamisaikojen muuttamiseen ja sen edellyttämiin reitti- ja aikataulumuutoksiin hankintayksikkö pidättää oikeuden koko sopimuskauden ajalle.)
Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:
Osa 1:
- 1 auto, vähintään 22 rekisteröityä ja turvavöin varustettua istumapaikkaa
- Tarjoaja voi halutessaan ajaa valikoimansa reitit kahdella autolla ko. osan reittiliitteessä sanotuin ehdoin.
- Pääasiallinen liikennöintialue: Vasankari. Reitit esitellään tarjouspyynnön LIITE_1osa1 -liitteessä.
Osa 2:
- 3 linja-autoa, joissa jokaisessa vähintään 65 rekisteröityä ja turvavöin varustettua istumapaikkaa.
- Reitit esitellään tarjouspyynnön reittiliitteessä, LIITE_1osa2 -liitteessä. Kunkin aikataulutetun lähdön osalta on kerrottu, miten kokovaatimuksesta voi poiketa.
Osa 3:
- 1 auto, vähintään 23 rekisteröityä ja turvavöin varustettua istumapaikkaa
- Tarjoaja voi halutessaan ajaa valikoimansa reitit kahdella autolla ko. osan reittiliitteessä sanotuin ehdoin.
- Pääasiallinen liikennöintialue: Mehtäkylä. Reitit esitellään tarjouspyynnön LIITE_1osa3 -liitteessä.
Osa 4:
- 1 auto, vähintään 23 rekisteröityä ja turvavöin varustettua istumapaikkaa
- Tarjoaja voi halutessaan ajaa valikoimansa reitit kahdella autolla ko. osan reittiliitteessä sanotuin ehdoin.
- Pääasiallinen liikennöintialue: Kärkinen-Typpö-Etelänkylä-Pitkäsenkylä-Käännänkylä-Rautio. Reitit esitellään tarjouspyynnön LIITE_1osa4 -liitteessä.
Osa 5:
- 1 auto, vähintään 23 rekisteröityä ja turvavöin varustettua istumapaikkaa
- Tarjoaja voi halutessaan ajaa valikoimansa reitit kahdella autolla ko. osan reittiliitteessä sanotuin ehdoin.
- Pääasiallinen liikennöintialue: Kärkinen-Typpö-Etelänkylä-Pitkäsenkylä-Käännänkylä- ja Rautio-Kärkinen -alueilla. Reitit esitellään tarjouspyynnön LIITE_1osa5 -liitteessä.
Osa 6:
- 1 auto, vähintään 23 rekisteröityä ja turvavöin varustettua istumapaikkaa
- Tarjoaja voi halutessaan ajaa valikoimansa reitit kahdella autolla ko. osan reittiliitteessä sanotuin ehdoin.
- Pääasiallinen liikennöintialue: Etelänkylä-Holma. Reitit esitellään tarjouspyynnön LIITE_1osa6 -liitteessä.
Osa 7:
- 1 auto, vähintään 23 rekisteröityä ja turvavöin varustettua istumapaikkaa
- Tarjoaja voi halutessaan ajaa valikoimansa reitit kahdella autolla ko. osan reittiliitteessä sanotuin ehdoin.
- Pääasiallinen liikennöintialue: Rautio-Pahkala-Pikku-Mansikka-Vuorenkallio-Hiekkasärkät-Rahja. Joillakin reiteillä myös Ainali-Hillilä-Puusaari. Reitit esitellään tarjouspyynnön LIITE_1osa7 -liitteessä.
Osa 8:
- 1 auto, vähintään 22 rekisteröityä ja turvavöin varustettua istumapaikkaa
- Tarjoaja voi halutessaan ajaa valikoimansa reitit kahdella autolla ko. osan reittiliitteessä sanotuin ehdoin.
- Pääasiallinen liikennöintialue: Himangan alue (Ainali-Puusaari-Tomujoki-Hillilä-Pikku-mansikka ja keskustan lähistö), sekä päivittäin yksi lähtö Rautiosta Kärkisiin. Reitit esitellään tarjouspyynnön LIITE_1osa8 -liitteessä.
Alihankinnan käyttäminen on sallittua. Tarjouksen voi tehdä yhteenliittymänä.
Hankinnan sopimusehdot on kuvattu tarjouspyynnön sopimusluonnos -liittessä (liitteineen).