MLIDNO-2023-302 / Mikkelin kaupunki - Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitys - Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021-2025 (DPS)

Notice summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
MLIDNO-2023-302 / Mikkelin kaupunki - Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitys - Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021-2025 (DPS)
Type of contract notice
Contract award notice
Published
19/09/2023 10:16 (UTC+03:00)
Organisation
Mikkelin kaupunki
Description
Hankinnan kohteena on vesiliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvä selvitystyö. Selvitystyö sisältää yhtiöittämisen edellyttämisen toiminnallisten, taloudellisten, juridisten ja verotuksellisten selvitysten tuottamisen sekä niiden perusteella tehtävät johtopäätökset ja suositukset toimenpiteistä. Selvityksen tuloksena syntyvän raportin tulee edellä mainittujen seikkojen lisäksi sisältää esitys perustettavan yhtiömuotoisen toiminnan toiminnallisesta rakenteesta ja johtamismallista sekä analyysi näiden tekijöiden eroista suhteessa nykyiseen liikelaitostoimintamuotoon, sisältäen myös taloudellisten vaikutusten analyysin.
Selvitystyön koostuu vähintään seuraavista osa-alueista:
- Mikkelin vesilaitoksen toiminnan nykytilan kuvaus, kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi
- Ennusteet toimintaympäristön ja Mikkelin vesilaitoksen tulevaisuuden kehityksestä
- Arvonmääritys
- Mikkelin vesilaitoksen toiminnan järjestämisen eri vaihtoehtojen kuvaaminen ja niiden keskinäinen vertailu
- Yhtiöittämisvaihtoehtojen taloudelliset mallinnukset ja taloussuunnitelma vähintään 10 vuodelle
- Henkilöstövaikutukset
- Edellä oleviin perustuva toimenpidesuositus ja toteuttamissuunnitelma
Lisätietoja:
Jarkko Laitinen
vesilaitoksen johtaja
Mikkelin Vesiliikelaitos
p. 040 5968 073
sähköposti: [email protected]