2125-2023 / Tietopyyntö – Elintarvikkeiden verkkokauppa- ja toimituspalvelu (ns. kauppakassipalvelu) sekä vähittäiskaupan asiointipalvelut

Deadline: 29/09/2023 11:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
2125-2023 / Tietopyyntö – Elintarvikkeiden verkkokauppa- ja toimituspalvelu (ns. kauppakassipalvelu) sekä vähittäiskaupan asiointipalvelut
Type of contract notice
Request for information
Published
18/09/2023 12:09 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
28/09/2023 11:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
29/09/2023 11:00 (UTC+03:00)
Organisation
Turun kaupunki
Description
Tämä on tietopyyntö koskien käynnistymässä olevaa elintarvikkeiden verkkokauppa- ja toimituspalvelun eli ns. kauppakassipalvelun hankintaa ja vähittäiskaupan asiointipalvelua.
Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Tietopyyntö ei sido tietopyynnön antajaa tai tietopyyntöön vastanneita.
Kauppakassipalvelu kilpailutetaan yhteishankintana syksyn 2023 aikana Turun kaupungin palvelukokonaisuuksien käyttöön. Sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.11.2023 – 31.10.2025, jonka jälkeen on, tilaajan niin päättäessä, kaksi (2) erillistä yhden (1) vuoden pituista optiokautta 1.11.2025–31.10.2026 sekä 1.11.2026-31.10.2027.
Kauppakassipalvelu sisältää tuotteiden tilaamisen palveluntuottajan verkkokaupasta, pakkaamisen ja toimituksen (n. 1-2krt vko) tilaajan tilausten mukaisesti. Turun kaupungilla kauppakassipalvelua tulevat käyttämään erikokoiset yksiköt, perusopetuksen kotitalousopetus sekä koulujen keittiöt. Viikoittain säännöllisesti tilaavia yksiköitä on 10-20 kappaletta.
Lisäksi toisena osana kilpailutetaan vähittäiskaupan asiointipalvelut, eli ns. limiittiostot, jossa eri toimipisteet asioivat lähikaupassa ja tekevät ostoksia akuuttiin tarpeeseen. Tällaisia palveluja tulevat käyttämään esim. nuorisopalvelujen erilaiset kerhot. Viikottain palvelua käyttäviä yksiköitä on 5-15 kappaletta.
Tietopyynnöllä on tavoitteena kartoittaa potentiaalisia palveluntuottajia sekä saada palautetta ja vinkkejä tulevan hankinnan suunnitteluun.
Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tietopyynnön perusteella, eivätkä esitetyt kuvaukset / määritykset sido tilaajaa.
Vastaukset käsitellään luottamuksellisina.