HEL 2023-011742 / Työväen asuntomuseon peruskorjaus, projektinjohtourakka

Deadline: 16/10/2023 13:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HEL 2023-011742 / Työväen asuntomuseon peruskorjaus, projektinjohtourakka
Type of contract notice
National procurement notification
Published
18/09/2023 16:29 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
06/10/2023 13:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
16/10/2023 13:00 (UTC+03:00)
Organisation
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Description
Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on paras hinta-laatusuhde.
Hankintaprosessin kulku ja aikataulu on kuvattu liitteenä olevissa hankinta-asiakirjoissa, erityisesti liitteessä 02 Hankintaprosessin kulku ja hankinnan alustava aikataulu. Liitteessä 2 on esitetty alustavasti lopullisten tarjousten arviointi ja vertailuperusteet.