147746 / TIETOPYYNTÖ - Yhdistelmäkonerobotit

Deadline: 13/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
147746 / TIETOPYYNTÖ - Yhdistelmäkonerobotit
Type of contract notice
Request for information
Published
19/09/2023 10:19 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
04/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
13/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Description
Tämä ilmoitus on TIETOPYYNTÖ.
Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan ilmoitus markkinavuoropuhelun toteuttamisesta osana hankinnan suunnittelua. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön osallistuneille toimittajille
ei makseta korvauksia osallistumisesta. Tietopyyntöön annetut vastaukset eivät ole julkisia ja ne käsitellään luottamuksellisesti.
Pohteen Hankintapalvelut valmistelee kilpailutusta vuoden 2024 aikana koskien yhdistelmäkonerobotteja (5kpl), jotka on tarkoitus ottaa käyttöön OYS:n uudessa sairaalassa. Laitteiden työleveys on 500- 650mm.
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on selvittää muun muassa markkinoilla olevien yhdistelmäkonerobottien tarjontaa, ominaisuuksia sekä hintatasoa.
TIETOPYYNNÖSSÄ Tarjoajalta pyydetään esitteiden ja teknisten tietojen lisäksi selvitystä seuraavista asioista:
- selvitys sairaaloista ja -klinikoista, joissa yhdistelmäkonerobotit ovat käytössä Suomessa
- selvitys yhdistelmäkonerobottien hinnoista käyttökustannuksineen (käytettävät
tarvikkeet ja varaosat)
- selvitys yhdistelmäkonerobottien tuotetuesta/käyttötuesta
- selvitys yhdistelmäkonerobottien huolto-organisaatiosta ja huollon vasteajoista
- selvitys yhdistelmäkonerobottien huoltosopimusmahdollisuuksista ja -kustannuksista
Lisäksi pyydämme Tarjoajalta esimerkkejä siitä, miten markkinoilla olevien yhdistelmäkonerobottien käytettävyys tai toiminnallisuus ominaisuuseroja kannattaisi tai tulisi
vertailla.
Olemme myös alustavasti varanneet aikaa mahdollisiin esittelyihin 1,5 päivää eli 25.10 koko päivän ja 26.10 klo 12 eteenpäin. Esittelyt voidaan hoitaa Teamsin välityksellä.
Pohteen Hankintapalvelut ei tee tämän TIETOPYYNNÖN perusteella hankintaa, vaan kartoittaa tällä TIETOPYYNNÖLLÄ markkinoilla olevia yhdistelmäkonerobotteja, yhdistelmäkonerobottien Tarjoajia sekä yhdistelmäkonerobottien hintatasoa käyttö- ja huoltokustannuksineen.
Tähän TIETOPYYNTÖÖN annetut vastaukset eivät ole julkisia. Pyydämme kuitenkin Tarjoajaa merkitsemään liitteisiin LIIKESALAISUUS, mikäli TIETOPYYNTÖÖN
annetut vastaukset liitteet sisältävät liikesalaisuuksia.