LPR/937/02.08.02/2023 / Markkinavuoropuhelukutsu: Pormestarinkadun kadunvarsipysäköintiin sijoitettavien HPC latauspisteiden käyttöoikeussopimuksen kilpailutus

Deadline: 27/09/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
LPR/937/02.08.02/2023 / Markkinavuoropuhelukutsu: Pormestarinkadun kadunvarsipysäköintiin sijoitettavien HPC latauspisteiden käyttöoikeussopimuksen kilpailutus
Type of contract notice
Request for information
Published
18/09/2023 15:14 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
27/09/2023 11:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
27/09/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Lappeenrannan kaupunki
Description
Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö. Kyseessä on kutsu markkinavuoropuheluun, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia tarjoajia Pormestarinkadun kadunvarsipysäköintiin sijoitettavien HPC latauspisteiden (5kpl) rakentamiseen ja latauspalvelun tuottamiseen. Kilpailutuksessa Lappeenrannan kaupunki maanomistajana hakee toimijaa keskustan katualueelle toteutettavalle sähköautojen pikalatausasemalle.
Tällä ilmoituksella pyydetään kiinnostuneita yrittäjiä ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun. Pyydämme tarjoajilta kommentteja ja kehitysehdotuksia hankinnan toteuttamiseen liittyen. Markkinavuoropuhelussa on tarkoituksena käydä läpi tulevaa hankintaa, sen ajankohtaa sekä kuulla toimittajien mielipiteitä ja ehdotuksia hankinnasta, sisällöistä, hinnoitteluperusteista, hinnantarkistusmekanismeista ja ympäristönäkökohdista.
Vuoropuhelussa esiin tulleita tietoja käytetään hankinnan suunnitteluun. Markkinavuoropuheluista saadun tiedon perusteella tullaan tarjouspyyntöihin täsmentämään mm. hankinnan sisältöä ja kokonaisuutta.
Hankintayksikkö järjestää ajoneuvojen sähkölatausaseman rakentamisesta ja latauspalvelun tuottamisesta kiinnostuneille yrityksille yhteisen markkinavuoropuhelutilaisuuden 29.9.2023 klo 9-10 teams- kokouksena. Teams-kokouksesta lähetetään linkki ilmoittautuneille osallistujille.
Tämän kutsun perusteella pyydetään hankinnasta kiinnostuneita toimijoita ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun ke 27.9.2023 kello 12.00 mennessä sähköpostilla [email protected].
Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään tarjouskilpailuun osallistumiselle, eikä ennakoiva vuoropuhelu sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta yrityksen asemaan tulevassa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta.
Markkinavuoropuheluun osallistuvat voivat halutessaan etukäteen esittää kysymyksiä, joita toivovat markkinavuoropuhelussa käsiteltävän. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected]. Kysymyksiä voi lähettää 27.9.2023 klo 11.00 saakka.