474104 / Tietopyyntötilaisuus Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tarvitsemat siivouspalvelut vuosille 2024-2025 + (2)

Deadline: 18/10/2023 10:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
474104 / Tietopyyntötilaisuus Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tarvitsemat siivouspalvelut vuosille 2024-2025 + (2)
Type of contract notice
[TED eF[4]]
Published
18/09/2023 10:12 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
18/10/2023 10:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
18/10/2023 10:00 (UTC+03:00)
Organisation
Kajaanin kaupunki
Description
TIETOPYYNTÖTILAISUUS/MARKKINAKARTOITUS:
Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus tietopyynnöstä ja markkinavuoropuhelusta osana Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tarvitsemista siivouspalveluista vuosille 2024-2025 + (2).
Tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia, heidän palveluvalikoimaansa sekä saada kattavasti tietoa tarjouskilpailua varten.
Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia.
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu
mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ei myöskään maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta.
Tarkempi kuvaus ja osallistumiseen liittyvät ohjeet löytyvät kohdasta Hankintaa tai osaa koskevat lisätiedot
Pyydämme kiinnostuneita osallistujia ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun koskien hankinnan valmistelua ja toteutusta. Haluamme kuulla mahdollisia toimittajia hankintaan liittyvistä käytännöistä ja kilpailutuksen toteutuksesta.