483/02.08.00/2023 / Takaniityn maanläjitysalueen hoito 1.1.2024 – 31.12.2026 (+2 vuoden optio)

Deadline: 23/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
483/02.08.00/2023 / Takaniityn maanläjitysalueen hoito 1.1.2024 – 31.12.2026 (+2 vuoden optio)
Type of contract notice
Below the national treshold procurement (small scale procurement)
Published
21/09/2023 10:28 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
10/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
23/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Kemin kaupunki
Description
Kemin kaupungin ympäristötoimiala pyytää tarjouksia Takaniityn maanläjitysalueen hoitamisesta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Takaniityn maanläjitysalue sijaitsee kaupungin pohjoisosassa Perta-aapan tien itäpuolella. Kaupungin keskustasta matkaa läjitysalueelle on noin 6,5 km. Urakka-alueen sijainti on esitetty karttaliitteessä (Liite 1). Tarjoajan on tutustuttava kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Yhteyshenkilönä toimii työmaainsinööri Jyrki Happonen (puh. 040 069 5740).
Urakkamuotona on tuntihintaurakka.
Urakkaan kuuluu Kemin kaupungin tuomien massojen läjitys ja alueen sekä liittymätien kunnossapito siten, että ympärivuotinen maanajo on mahdollista. Urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti eli urakoitsija voi laskuttaa erillisellä sopimuksella muita aluetta käyttäviä kolmansia osapuolia.
Tarkempi hankinnan kuvaus liitteessä Urakkaohjelma_KORJATTU. Liitteessä olleet kirjoitusvirheet on korjattu.
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakka.