473780 / KYTTYRÄLOHI - UHKIEN TORJUNNASTA MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMISEEN

Deadline: 02/10/2023 16:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
473780 / KYTTYRÄLOHI - UHKIEN TORJUNNASTA MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMISEEN
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
18/09/2023 12:59 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
27/09/2023 15:49 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
02/10/2023 16:00 (UTC+03:00)
Organisation
Utsjoen kunta
Description
UDigi - Utsjoen digitaalinen elinvoima -hanke hakee palveluntuottajaa toteuttamaan selvityksen ja rahoituskoosteen, jossa kootaan kyttyräloheen ja määriteltyihin aihealueisiin liittyvät rahoitus-, kehittämis- ja hankkeistusmahdollisuudet lähivuosille sekä mahdolliset katsaukset ja/tai aiheesta tehdyt tutkimukset. Selvityksen tulee osoittaa kullekin aihealueelle soveltuvat rahastot, hankemuodot ja/tai hyödynnettävät aineistot/tutkimukset, joiden avulla aihealuetta voidaan ryhtyä ratkaisemaan, kehittämään tai hyödyntämään. Selvitys tulee toteuttaa nopealla aikataululla ja vihreän siirtymän ja ekologisuuden periaatteita huomioimalla, sillä Utsjoki panostaa etenkin matkailussa vastuullisuuteen, jonka toivotaan näkyvän jatkossa myös selvityksen käyttötavoissa. Hankinnasta tehdään valitun palveluntuottajan kanssa erillinen hankintasopimus
Aihealueet ovat seuraavat:
- kyttyrälohen raadot, kuinka saadaan pois rannoilta ja vesistöstä, voidaanko hyödyntää jotenkin, kompostoida, käyttää yhdessä poron teurasjätteiden kanssa biokaasun tuottamisessa yms. Palveluntuottajan on haastateltava tämän vuoden kokemuksista kyttyrälohen kalastajia ja huomioitava haastattelujen mukana tuleva käytännön tieto tulevaisuuden suunnittelussa
- selvitys/ennakointi Tenon vedenlaadusta ja rantojen kasvillisuuden, eläimistön ja linnuston muutoksista, mikäli kyttyrälohen raatoja jää mätänemään alueelle ja rehevöittämään rantoja
- kyttyrälohen matkailullinen hyödyntäminen, tähän liittyvät palvelut, sesongit, markkinoiden arvioitu koko ja kohderyhmän maantieteellinen sijainti
- kyttyrälohen hyödyntäminen lähiruokana sekä kotitarvekalana ja/tai suurkeittiössä ja matkailuyritysten tarjonnassa
- kyttyrälohen ja muidenkin saaliskalojen asianmukainen käsittely- ja säilytystilojen sekä kuljetuslaatikoiden tarpeen arviointi ja kustannusselvitys sekä jääautomaattien selvitys
- opas kalasaaliin käsittelystä, säilytyksestä ja myyntimahdollisuuksista sekä elinkeinoammattikalastajaksi ryhtymisestä ( mm. https://www.ely-keskus.fi/kaupallisen-kalastamisen-aloittaminen) sovellettuna Utsjoen olosuhteisiin, tiedot myös Leader Kalatalousalueen kautta haettavissa olevista investointituista
Hankinnan tulee noudattaa hankesuunnitelmaa ja -päätöstä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta tarjouksista mitään. Tarjoajan tulee olla valmis toteuttamaan työ erittäin nopealla aikataululla lokakuun aikana. Työn voi laskuttaa sen jälkeen, kun palveluntuottaja on esittänyt tilaajalle hyväksyttävän selvitysmateriaalin, jota voi käyttää kyttyrälohen haittojen torjunnan ja mahdollisuuksien hyödyntämisen oppaana lähivuosina.
Hankinnan hintahaarukka on 3000 - 5000 € + alv.
Valintakriteerien pisteytys on seuraavanlainen:
Hankerahastojen monipuolinen tuntemus ja hankkeistuskokemus. Pisteytys hankkeistusten lukumäärävertailulla paras/heikoin, ylin pistemäärä 3, alin 0 sekä selvityksen toteuttajan työvuosien lukumäärä hanketyössä, enin vuosimäärä 2 pistettä, vähin 0 pistettä.
Vastaavien referenssitöiden määrä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Selvityksien suurin lukumäärä 3 pistettä, pienin 0 pistettä.
Luontaiselinkeinojen, etenkin kalastuksen tuntemus. Avoin kysymys, max 1 piste.
Utsjoen elinkeinorakenteen tuntemus. Avoin kysymys, max 1 piste.
Sopimusneuvottelujen sujuvuus työn toteuttamisesta, aikataulusta ja esitysmuodosta. Max 2 pistettä.
Max pistemäärä 12 pistettä.