167/2023 / Eläkkeiden maksatusjärjestelmän ylläpito

Deadline: 02/10/2023 14:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
167/2023 / Eläkkeiden maksatusjärjestelmän ylläpito
Type of contract notice
Request for information
Published
19/09/2023 13:11 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
20/09/2023 09:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
02/10/2023 14:00 (UTC+03:00)
Organisation
Keva
Description
Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan markkinakartoitusta varten toteutettu tietopyyntö.
Keva on käynnistänyt eläkkeiden maksujärjestelmän ylläpidon hankinnan valmistelun ja pyytää potentiaalisia tarjoajia ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun.
HANKINNAN KOHDE
Hankinnan kohteena on Kevan eläkkeiden maksatusjärjestelmän tuki-, ylläpito- ja kehityspalvelut sekä muut järjestelmään liittyvät asiantuntijapalvelut.
Emma –eläkkeiden maksatusjärjestelmä on Kevan kriittinen sovellus, jolla maksetaan eläkkeet noin 600 000 eläkkeensaajalle.​
Hankinnan tavoitteena on saada Kevalle luotettava ja pitkäaikainen toimittaja, joka kykenee tuottamaan korkeatasoisia palveluita tuotannon hoitoon, ylläpitoon sekä jatkokehittämiseen. Palvelu tulee tuottaa pääasiassa suomen kielellä.​
Järjestelmä, jonka tuotannon hoitoon nyt haetaan toimittajaa, on vielä rakennusvaiheessa. Järjestelmän tuotantokäyttö on arvioitu alkavan 1.6.2025. ​
Hankittavan tiimin koko ja käytettävä työmäärä tulee täsmentymään lopulliseen tarjouspyyntöön. Valittavan toimittajan tulee olla teknisesti osaava ja kykenevä toimimaan monitoimittajaympäristössä. Järjestelmä on räätälöity Kevalle. Käyttöpalvelut ovat Kevan vastuulla. ​
Hankinnan alustava ennakoitu arvo laskennalliselle neljälle vuodelle on arviolta 4-10 miljoonaa euroa.
TEKNISET SEIKAT
Alustana Microsoftin Azure ja AKS​
Sovellus koostuu useista mikropalveluista​
Tietokanta-alustana Azure SQL Managed Instance​
Pääsynhallintaan tulossa käyttöön Azure-AD​
ILMOITTAUTUMINEN
Tässä vaiheessa valmistelua Keva on kiinnostunut kuulemaan, miten hankittava palvelu tulisi määritellä ja mitä toimittajat ovat valmiita tarjoajamaan. Toivomme siis, että ilmoittautumisen yhteydessä liitätte vastaukseenne täydennettynä tietopyynnön liitteen 1. "Lisäkysymykset".
Keva valitsee saatujen vastausten perusteella yritykset, joiden kanssa järjestetään markkinavuoropuhelutapaamisia.
Ilmoittautumiset liitteineen pyydetään lähettämään osoitteeseen [email protected].
Otsikoikaa viestinne seuraavasti: "[yrityksen nimi] - Eläkkeiden maksatusjärjestelmän ylläpito 167/2023 MVP". Ilmoittakaa viestissänne yrityksen yhteyshenkilö yhteystietoineen ja liittäkää mahdolliset vastauksenne lisäkysymyksiin. Vastaukset pyydetään lähettämään maanantaihin 2.10.2023 klo 14.00 mennessä.
Keva järjestää vastausten perusteella valittujen toimittajien kanssa markkinavuoropuhelutapaamiset huomioiden kattavasti markkinoilla olevat toimijat.
Mahdolliset tapaamiset on suunniteltu järjestettäväksi viikolla 41 seuraavasti: 10.-12.10.2023 klo 10-13 välillä sekä viikolla 43 seuraavasti: 23.10.2023 klo 10-12 ja 24.10.2023 klo 12-14 välillä. Keva on erikseen yhteydessä viikon 40 aikana niihin yrityksiin, jotka valitaan keskusteluihin. On myös mahdollista, että keskustelut järjestetään myöhemmin ja em. aikataulusta poiketen.
Varsinainen kilpailutus on alustavasti suunniteltu käynnistyvän vuoden 2024 alussa osallistumispyynnön/tarjouspyynnön julkaisulla.
Tietopyynnöllä ja markkinavuoropuhelussa saatuja tietoja käytetään tarjouspyynnön valmistelussa, jotta tarjouspyyntö huomioisi parhaalla mahdollisella tavalla hankintayksikön tarpeet ja ajantasaisen markkinatilanteen.
Tietopyynnön julkaisu ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa tai toteuttamaan sitä tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa.
Tietopyyntöön vastaaminen ei sido palveluntarjoajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä se siten ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen eivät vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.
Tietopyyntöön vastaamisesta ei makseta korvausta.