2985/2023 / Tietopyyntö: Tutkimuspalveluiden hankinta Espoon kaupungin Työterveyspalveluille

Deadline: 29/09/2023 14:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
2985/2023 / Tietopyyntö: Tutkimuspalveluiden hankinta Espoon kaupungin Työterveyspalveluille
Type of contract notice
Request for information
Published
19/09/2023 10:04 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
25/09/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
29/09/2023 14:00 (UTC+03:00)
Organisation
Espoon kaupungin hankintapalvelut
Description
Espoon kaupunki pyytää osallistujia markkinavuoropuheluun koskien tutkimuspalveluiden hankintaa Espoon kaupungin Työterveyspalveluille. Hankinnan tavoitteena on saada Työterveyspalveluille palveluntuottaja(t), joka pystyy tuottamaan tutkimuspalvelut.
Espoon kaupungin Työterveyspalvelut vastaa Espoon kaupungin noin 11 000 työntekijän työterveyshuollosta. Lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi Espoon kaupunki tarjoaa henkilöstölle työterveyspainotteista yleislääkäritasoista sairaanhoitoa. Työterveyshuollossa hoidetaan työhön ja työkykyyn liittyviä sairauksia. Näitä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat, uni- ja jaksamisvaikeudet, työhön liittyvä astma, työhön liittyvät iho-oireet sekä toistuvat päänsäryt ja migreeni.
Hankinta kattaa Espoon Työterveyspalvelujen käyttämät tutkimukset, joita ovat laboratoriotutkimukset ml. EKG, spirometria ja työelämän huumausainetestaus, kuvantamistutkimukset (natiivi-rtg ja UÄ), kliininen fysiologia (unipolygrafia, kotona tehty suppea tutkimus, Holter -tutkimukset) ja kliininen neurofysiologia (ENMG).
Hankinta voidaan tehdä joko osissa tai kaikki osat yhdessä.
HUOM! Tämä ei ole tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö tutkimuspalveluiden hankinnasta Espoon kaupungin Työterveyspalveluille sekä kutsu ilmoittaa halukkuutensa osallistua markkinavuoropuheluun koskien tulevaa hankintaa.
Tarjouspyyntö itse hankintaan on alustavasti tarkoitus julkaista keväällä 2024.
Markkinavuoropuhelulla Espoon kaupunki pyrkii varmistamaan kilpailukykyisen hankinnan, jossa on otettu huomioon toimijoiden ajatukset markkinoiden nykytilasta sekä heidän kyvykkyytensä osallistua hankintamenettelyyn. Espoon kaupunki haluaisi kuulla mahdollisia Palveluntuottajia kilpailutuksen toteutuksesta, tarjouspyynnön valmistelusta sekä palveluntuottamisesta. Markkinavuoropuhelu toteutetaan mahdollisesti Teams-keskusteluina sekä ilmoittautuneille lähetetään tarjouspyyntöasiakirjoja kommentoitavaksi.
Espoon kaupunki ei sitoudu keskustelemaan kaikkien markkinavuoropuheluun ilmoittautuneiden kanssa.
Markkinavuoropuhelu ja siinä annetut tiedot eivät sido ketään siihen osallistuvaa tahoa, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta.
Pyydämme ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun 29.9.2023 klo 14.00 mennessä osoitteeseen [email protected]. Otsikoikaa ilmoittautumisviestinne seuraavasti: ”Markkinavuoropuhelu – tutkimuspalveluiden hankinta".