KAJDNO-2022-613 / Kajaanin kunnossapidon toiminnan- ja työnohjauksen järjestelmä

Notice summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KAJDNO-2022-613 / Kajaanin kunnossapidon toiminnan- ja työnohjauksen järjestelmä
Type of contract notice
EU contract award notice
Published
09/09/2023 05:25 (UTC+03:00)
Organisation
Kajaanin kaupunki
Description
Kajaanin kaupunki/ympäristötekninen toimiala (myöhemmin myös Tilaaja) pyysi tarjousta Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan palvelutuotannon ja
työnohjauksen järjestelmästä. Hankinnan kohteena on kaupunkipalveluiden toiminnan- ja työnohjauksen järjestelmä. Hankintaan sisältyy toiminnanohjauksen
tietojärjestelmä ja siihen liittyvät ohjelmistopalvelut (SaaS) kattaen ohjelmiston käyttöoikeudet sekä täydentävät asiantuntijapalvelut.