C29 2023 / Mikroprosessoriohjattu Genium-polvinivelellä varustettu reisiproteesi

Deadline: 19/10/2023 13:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
C29 2023 / Mikroprosessoriohjattu Genium-polvinivelellä varustettu reisiproteesi
Type of contract notice
National procurement notification
Published
18/09/2023 12:03 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
03/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
19/10/2023 13:00 (UTC+03:00)
Organisation
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Description
Etelä-karjalan hyvinvointialue (Ekhva) pyytää tarjouksia asiakkaan mikroprosessoriohjatusta Genium- polvinivelellä varustetun vasemman reisiproteesin uusinnasta.
Tarjottavan proteesin tarkemmat ehdottomat vaatimukset liitteessä: hankinnan kuvaus liite1. Tässä tarjouspyynnössä annetut määrät ovat arvioita eivätkä ne sido tilaajaa.
TIETOSUOJA JA SALASSAPITO
Ekhvan tehtäviä hoitava ei saa paljastaa tietoonsa tullutta asiakas- tai potilassalaisuutta, asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, eikä muutakaan seikkaa, josta on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Tällaisia tietoja ovat mm. asiakkaan tai potilaan terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta tai häneen kohdistuvista toimenpiteistä tai muista vastaavista seikoista kuten henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta saadut tiedot. Myös tieto sosiaalihuollon asiakkuudesta on salassa pidettävää. Valittu tarjoaja ja Ekhvalle palveluja tuottavat työntekijät toimittavat allekirjoitettuna liitteen "Tietosuojalomake ulkopuoliset Ekhva".