472783 / Sodankylän lentopaikan asematason laajennus, päällystystyöt

Deadline: 25/09/2023 14:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
472783 / Sodankylän lentopaikan asematason laajennus, päällystystyöt
Type of contract notice
National procurement notification
Published
08/09/2023 13:56 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
21/09/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
25/09/2023 14:00 (UTC+03:00)
Organisation
Sodankylan kunta
Description
Sodankylän kunta pyytää yksikköhintaperusteista kokonaisurakkatarjoustanne keskustan läheisyydessä sijaitsevan lentopaikan asematason laajennuksen päällystystöistä. Päällyste toteutetaan 60mm abk22 kerroksella sekä 40mm vahvuisella ab 16 päällystekerroksella riittävän kantavuuden saavuttamiseksi.
Laajennusosa on noin 7000 m2.
Pohjan muotoilu päällystettä varten kuuluu erilliseen maanrakennusurakkaan.
Tarjousten vertailuarvona käytetään kokonaishintaa. Hinnan tulee sisältää kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset.
Lopullisen tarjouksen tulee perustua myöhemmin toimitettaviin rakennussuunnitelmiin.
Hankinnan toteutuminen edellyttää Sodankylän kunnan valtuuston hyväksymää lisämäärärahaa vuoden 2023 investointiohjelmaan.
Työn tulee olla valmis 15.11.2023