472699 / Sodankylän lentopaikan asematason laajennus, maanrakennustyöt

Deadline: 25/09/2023 14:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
472699 / Sodankylän lentopaikan asematason laajennus, maanrakennustyöt
Type of contract notice
National procurement notification
Published
08/09/2023 14:17 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
20/09/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
25/09/2023 14:00 (UTC+03:00)
Organisation
Sodankylan kunta
Description
Sodankylän kunta pyytää yksikköhintaperusteista kokonaisurakkatarjoustanne keskustan läheisyydessä sijaitsevan lentopaikan asematason laajennuksen maarakenteista.
Lentopaikalle rakennetaan noin 7000 m2 päällystetty alue myöhemmin toimitettavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti kantavan kerroksen yläpintaan. Urakoisija vastaa pintamaiden sekä leikkausmassojen asianmukaisesta läjittämisestä. Tilaajalla ei ole osoittaa paikkaa.
Alustavana rakenteena on suodatinkangas, 700mm suodatinhiekkakerros, 200mm pienlouhekerros (90-150mm), 500mm kantavakerros (0-55mm) sekä 50mm kiilauskerros (0-32mm). Maa-ainesten tarjoushinnat toimitettuna ja tiivistettynä, salaojaputket sekä kaivot asennettuna.
Urakoitsija vastaa tarvittavasta mittaustyöstä.
Asfaltointi toteutetaan erillisurakkana, mutta pohjan muotoilu päällystettä varten kuuluu urakkaan.
Tarjousten vertailuarvona käytetään kokonaishintaa. Hinnan tulee sisältää kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset.
Lopullisen tarjouksen tulee perustua myöhemmin toimitettaviin rakennussuunnitelmiin. Kantavuus- ja tiiveysvaatimukset määritellään myöhemmin toimitettavassa työselostuksessa.
Hankinta on ehdollinen ja sen toteutuminen edellyttää Sodankylän kunnan valtuuston hyväksymää lisämäärärahaa vuoden 2023 investointiohjelmaan.
Työn tulee olla valmis 31.10.2023