468182 / Tuntitöinä tehtävät rakennustyöt (puitesopimus)

Deadline: 02/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
468182 / Tuntitöinä tehtävät rakennustyöt (puitesopimus)
Type of contract notice
National procurement notification
Published
15/08/2023 08:31 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
22/09/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
02/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Sodankylan kunta
Description
Sodankylän kunta pyytää rakennusteknisten töiden tuntihinnat. Tuntihintojen perusteella tehdään etusijajärjestyksen mukainen hankintarinki, jossa töitä tarjotaan järjestyksessä halvimmasta kalleimpaan hintaan tarjonneille urakoitsijoille.
1. Pyydetään tuntihinta tavanomaisille rakennustöille
- Saatujen hintojen perusteella muodostetaan hankintarinki, jossa töitä tarjotaan järjestyksessä edullisimmasta halvimpaan
- Urakoitsijalle annetaan 48h aikaa arvioida/selvittää hinta ja aikataulu työlle ja toimittaa se kirjallisesti tilaajalle. Jos edellämainittua selvitystä ei toimiteta aikataulun mukaisesti on tilaaja oikeutettu kysymään selvityksen etusijajärjestyksessä seuraavalta urakoitsijalta/palveluntuottajalta. Myöhässä toimitettua selvitystä ei huomioida.
- Erityisosaamista tai laitteistoa vaativat työt esim. timanttiporaukset, jätetään pois ja tällaiset työt kilpailutetaan erikseen
- Hinnat sidotaan rakennuskustannusindeksiin
- Km-korvaukseksi määritellään kaikissa kohteissa 0,60e/km ja veloituksen tulee perustua ajopäiväkirjaan. Ajoaika katsotaan laskutuskelpoiseksi työajaksi. Lähtöpisteeksi katsotaan aina Sodankylän keskustaajama.
- Harjoittelijoiden työstä ei makseta
- Ei erillisiä toimisto-/laskutuskuluja
2. Puitesopimusta sovelletaan pääsääntöisesti vain pieniin (alle 3000€) töihin ja
muut työt kilpailutetaan
- Tilaajalla ei ole määräostovelvoitetta
3. Sopimus on voimassa 3 vuotta ja optiot 1+1 vuotta
- Jos urakoitsija toistuvasti (3 kertaa puolen vuoden seurantajaksolla) epäonnistuu sovitussa aikataulussa pysymisessä poistetaan hänet hankintaringistä ja palvelusopimus puretaan
4. Urakoitsijalla ja tämän työntekijöillä on oltava lain vaatimat pätevyydet sekä luvat
- Jos Tilaajavastuu-tiedoissa on puutteita/selvitettävää pitäytyy Sodankylän kunta tilaamasta töitä kyseiseltä urakoitsijalta kunnes Tilaajavastuu-raportti on OK-tilassa
5. Urakoitsijan tulee raportoida kuukausittain toteutuneet tunnit
- Raportissa tulee olla eriteltynä annettu arvio ja toteuma kohteittain (euroissa ja tuntimäärissä)
- Jos arviossa ja toteumassa on merkittäviä poikkeamia tulee raportissa olla selvitys
syystä