HUS 325-2023 / KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE - FYSIOTERAPIA (DPS 2023-2025)

Deadline: 31/08/2025 14:48 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HUS 325-2023 / KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE - FYSIOTERAPIA (DPS 2023-2025)
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Published
02/09/2023 11:50 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
31/08/2025 14:48 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
31/08/2025 14:48 (UTC+03:00)
Organisation
HUS-yhtymä
Description
Hankinnan kohteena on Kymenlaakson hyvinvointialueen vastuulle kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalvelut. Kymenlaakson hyvinvointialueen vastuulla on lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu, kuntoutus sekä tarpeenmukainen hoito.
Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Fysioterapialla tarkoitetaan erilaisia kuntoutustoimenpiteitä, joiden tavoitteena on auttaa ihmistä saavuttamaan tilanteeseensa nähden paras mahdollinen toiminnan palautuminen ja kivuttomuus fysioterapeuttisin keinoin. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Hankittavat fysioterapiapalvelut ovat tavoitteellista ja luonteeltaan osallistavaa kuntoutusta, joiden tavoitteena on toimintakyvyn lisääminen ja ylläpitäminen ja fysioterapiassa korostetaan aktiivista terapeuttista harjoittelua. Tarjottavat palvelut sisältävät tutkimuksen, ohjauksen, arvioinnin, terapian, kirjallisen harjoitusohjelman (asiakkaalle) ja kirjallisen terapiapalautteen (tilaajalle).
Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä, työ- ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia.
AMMATILLISET VAATIMUKSET / FYSIOTERAPIA
Tarjotuilla fysioterapeuteilla tulee olla suoritettuna fysioterapeutin (AMK), fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinto. Lisäksi tarjotuilla fysioterapeuteilla tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä.
Osa-aluekohtaisesti saattaa olla muita vaatimuksia fysioterapeuttien kokemuksen tai lisäkoulutuksen osalta. Lasten ja nuorten fysioterapeuteilla tulee olla joko kokemuksella hankittua osaamista tai lisäkoulutusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.
AMMATILLISET VAATIMUKSET / PODIATRINEN FYSIOTERAPIA
Koulutusvaatimus:
Tarjotuilla terapeuteilla tulee olla suoritettuna fysioterapeutin (AMK), lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan ammattitutkinto ja lisäksi jalkateriin ja alaraajoihin liittyviä koulutuksia ja kursseja tai jalkaterapeuttin (AMK) tutkinto.