HANSEL PJ 00677 / Koulu- ja askartelutarvikkeet 2024-2025 (2027)

Deadline: 05/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HANSEL PJ 00677 / Koulu- ja askartelutarvikkeet 2024-2025 (2027)
Type of contract notice
EU contract notice
Published
17/08/2023 13:40 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
05/09/2023 10:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
05/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Hansel Oy
Description
Tämän puitejärjestelyn kohteena ovat yleisimmin esim. päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa käytettävät koulu-, kuva-, taide-, käsityö- ja askartelutarvikkeet sekä niiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut.
Puitejärjestely on jaettu kahteen osa-alueeseen seuraavasti:
1. Koulutarvikkeet
2. Kuvataide-, käsityö- ja askartelutarvikkeet
Kumpaankin osa-alueeseen valitaan yksi toimittaja. Tarjoaja voi jättää tarjouksen molempiin osa-alueisiin tai vain toiseen. Molempiin osa-alueisiin voi tulla valituksi sama toimittaja. Puitejärjestelyä voivat käyttää siihen liittyneet asiakkaat liitteessä 1 "Asiakkaat" tarkemmin määritellyllä tavalla.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 2 "Hankinnan kohde ja vaatimukset".