462156 / Luumäen valtuustosalin AV-järjestelmä

Deadline: 12/06/2023 23:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
462156 / Luumäen valtuustosalin AV-järjestelmä
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
26/05/2023 14:38 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
06/06/2023 13:43 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
12/06/2023 23:00 (UTC+03:00)
Organisation
Luumäen kunta
Description
Hankinnan kuvaus:
Hankinnan kohteena on Luumäen kunnantalon valtuustosalin AV-järjestelmän uusiminen.
Valtuustosali on noin 70 paikkainen nouseva kokoustila, jossa järjestetään kunnanvaltuuston
kokoukset ja muita tilaisuuksia. Tilan AV-järjestelmän tulee palvella kokouksen osallistujia
salissa ja etäyhteyksien päässä. Hankinta sisältää laitetoimituksen, asennuksen,
käyttöönoton, käyttökoulutuksen, dokumentoinnin, järjestelmään liittyvät lisenssit ja
ohjelmistot, tarvittavat integraatiot, liittymät ja rajapinnat muihin ohjelmistoihin sekä
järjestelmän takuukorjaukset. Hankinta sisältää valtuustosalin vanhojen AV-järjestelmien
purkamisen ja toimittamisen kierrätykseen. Hankinta sisältää myös järjestelmän vaatimat
kiinteät AV-kaapeloinnit ja niiden päättämisen. Järjestelmien vaatimat sähkötyöt ja niiden
päättäminen eivät kuulu hankintaan, vaan tilaaja teettää ne tarpeen mukaan omalla
sopimustoimittajallaan.
Järjestelmä sisältää lähiprojektorin ja kaksi erillistä 15-17” näyttöä, kuvan
ohjausjärjestelmän, tietokoneeseen Teams-yhteyttä varten kytkettävän
keskustelumikrofonijärjestelmän ja kääntyvän kameran, äänijärjestelmän,
av-ohjausjärjestelmän ja induktiosilmukan heikkokuuloisille.
Tilan pääasiallisia käyttötilanteita ovat kokoukset, luennot, projektit ja työpajat ja
tiedotustilaisuudet. Tilassa toimii monen tasoisia käyttäjiä.
Vähintään kolmesta eri ohjelmapisteestä tuleva kuva ja ääni pitää pystyä välittämään salissa
olevalle videoprojektorille ja kahdelle apunäytölle sekä salin kaiuttimille ja
keskustelumikrofonijärjestelmän kaiuttimille. Projisointi tehdään olemassa olevalle
valkokankaalle. Keskustelumikronijärjestelmä tulee 30:lle paikalle ja saliin asennetaan
videokamera, joka pystyy kohdistamaan kuvan automaattisesti kulloinkin
keskustelumikrofoniin puhuvaan henkilöön. Keskustelumikrofonien ääni, ja kameran kuva
pitää voida liittää asiakkaan tietokoneeseen Teams yhteyden kamerakuvaksi ja ääneksi
yhdellä usb-liitännällä. Windows 10 ja 11 käyttöjärjestelmien tulee tunnistaa kuva ja
äänilähde ilman erikseen asennettavia ajureita. Saliin asennetaan induktiosilmukka
heikkokuuloisia varten. Silmukkaan ohjataan ääni sekä mikrofoneista, että ohjelmalähteistä.
Saliin asennetaan kaiuttimet tukemaan keskustelumikrofonijärjestelmän äänentoistoa, ja
sellaisia tilanteita varten ohjelmaäänelle, joissa keskustelumikrofonien ääni ei ole käytössä.
AV-järjestelmän toimittajaksi tullaan valitsemaan tarjouspyynnön ehdot täyttävä edullisin
tarjous.
Yleiset vaatimukset:
● Toimitus sisältää laitetoimituksen, asennuksen, käyttöönoton, käyttökoulutuksen,
dokumentoinnin, järjestelmään liittyvät lisenssit ja ohjelmistot, tarvittavat integraatiot,
liittymät ja rajapinnat muihin ohjelmistoihin sekä järjestelmän takuukorjaukset.
● Toimitus sisältää vanhojen käytöstä poistuvien AV-järjestelmien purun ja toimituksen
kierrätykseen.
● Toimittaja vastaa järjestelmän yksityiskohtaisesta suunnittelusta ja laitteiden
toimituksesta ja asennuksesta tilaajan tiloihin niin, että ne muodostavat toimivan
kokonaisuuden.
● Toimitus sisältää kaikki järjestelmän toimintakuntoon saattamiseen tarvittavat
lisälaitteet, telineet ja johdot.
● Kaikki tarjottavat laitteet ja tarvikkeet ovat CE-merkillä sertifioituja. Tämä sisältää
myös ROHS vaatimusten mukaisuutta.
● Kaikki laitteet ovat EMC-vaatimusten mukaisia.
● Tarvikkeet ovat ensiluokkaisia ja ko. asennusolosuhteisiin tarkoitettuja.
● Järjestelmään liittyvät laitteet asennetaan tilassa olevaan kaappiin tai pöytätason
alapintaan ellei niiden toiminnan kannalta ole tarpeellista sijaita muualla.
● Liitosjohdot ovat taipuisia ja käyttötarkoitukseen soveltuvia.
● Tuulettimista yms. johtuva järjestelmän häiriöäänten taso on alle 40 dBA metrin
päästä mitattuna.
● Maksuehto 21pv. netto. Laskutus verkkolakutuksena.
● Takuu vähintään 24kkk
● Toimitusaika enintään 4kk tilauksesta
Dokumentointi:
● Järjestelmästä jää tilaajalle ja käyttäjälle selkeä dokumentaatio, jossa on luetteloitu
toimitukseen kuuluvat laitteet ja kuvattu laitteiston toimintaperiaate sekä kytkennät.
● Koko järjestelmästä ja siihen kuuluvista laitteista on oltava käyttöohjeet englanniksi
tai suomeksi.
● Dokumentaatio ja käyttöohjeet toimitetaan sähköisenä.
Vastaanotto:
● Vastaanottotarkastus pidetään laitteiston koekäytön jälkeen.
● Vastaanottotarkastuksessa luovutetaan tilaajalle sopimuksen mukaiset laitteet ja
järjestelmät, käyttöohjeet ja loppupiirustukset.
● Vastaanoton jälkeen tilaajalle annetaan tarpeen mukainen käyttökoulutus.
Takuu ja ylläpito:
● Hankinnan takuuaika on kaksi vuotta (2v./24kk) hyväksytystä
vastaanottotarkastuksesta. Takuuaikana tilaajalle ei aiheudu mitään kustannuksia,
mikäli vika tai puute katsotaan takuun piiriin kuuluvaksi.
● Tarjoukseen on liitettävä laitekohtainen selvitys takuun edellytyksistä ja mahdollisista
rajoituksista.
● Myyjän täytyy taata järjestelmälle, huolto ja tekninen tuki vähintään viideksi vuodeksi.
Tekniset vaatimukset:
Projektori:
● Projektorin natiiviresoluutio vähintään FullHD (1920x1080 kuvapistettä)
● Kuvasuhde 16:9 tai 16:10
● HDMI ja HDBaseT sisääntulot
● Projektorin valonlähde laser
● Projektorin kirkkaus min. 5000 ansi lm
● Projektorin kontrasti min. 100 000:1
● Seinään tai kattoon kiinnitettävä lähiprojektori
● Projisoitavan kuvan koko nykyiselle valkokankaalle sopiva. Kuvan leveys 2300mm.
● Projektorin melutaso tulee olla alle 40 dBA yhden metrin päästä
● Jos halutun melutason saavuttaminen vaatii projektorin kotelointia, kuuluu kotelo
toimitukseen ja sen vaatimat IV-ratkaisut hankintaan.
● Projektorin tulee olla ohjattavissa valitulla ohjausjärjestelmällä.
Apunäytöt 2kpl:
● Näytön natiiviresoluutio vähintään FullHD (1920x1080 kuvapistettä)
● Koko 15-17”
● Kuvasuhde 16:9 tai 16:10
● Pöydälle asennettavissa
● HDMI-liitäntä
Muu kuvajärjestelmä:
● Kuvajärjestelmässä on skaalain, joka kykenee skaalaamaan sisääntuloresoluutiosta
riippumatta kuvan projektorille ja näytöille sopivaksi (FullHD).
● Kuvajärjestelmään tulee voida kytkeä vähintään kolme erillistä kuvasignaalia HDMI
liitännöin.
● HDMI-signaalissa kulkeva ääni seuraa kuvan reititystä.
● HDMI-liitännät sijaitsevat puheenjohtajan pöydällä ja puhujan korokkeella.
● Järjestelmän täytyy hyväksyä vähintään WXGA, WUXGA, FullHD, 2k ja 4k sisään
tulevat resoluutiot.
● Haluttu kuvasignaali näkyy samaan aikaan projektorilla ja kahdella apunäytöllä.
● Kuvajärjestelmässä on yksi vapaa HDMI- ulostulo, johon kahdennetaan projektorille
menevä kuva.
● Vapaan ulostulon resoluutio vähintään FullHD
Keskustelumikrofonijärjestelmä:
● Järjestelmä sisältää 30 kojetta ja keskusyksikön.
● Järjestelmää pystyy tarpeen mukaan laajentamaan niin, että se käsittää yhteensä 50
keskustelumikrofonia.
● Kojeissa on mikrofoni, kaiutin ja liitäntä erillisille kuulokkeille.
● Kojeissa on mikrofonin käyttökytkin.
● Kojeet ovat ketjutettavissa.
● Kojeiden sähkönsyöttö hoituu ketjuttamalla samaa kaapelia pitkin kuin audiosignaali.
● Keskusyksikössä on vähintään yksi erillinen mikrofonitulo XLR-liittimellä ja
phantom-virran syötöllä.
● Keskusyksikössä on vähintään yksi analoginen linjatulo.
● Keskusyksikössä on vähintään kaksi analogista lähtöä.
● Äänen taajuusvasteen on vähintään 65Hz-16kHz.
● Signaali-kohinasuhde on yli 90dBA.
● Samaan aikaan aukiolevien mikrofonien määrä on rajattavissa haluttuun määrään.
● Puheenjohtajan kojeen voi priorisoida puhujaksi muiden ohi.
AV-Ohjausjärjestelmä:
● Kuvajärjestelmää ja projektoria voi ohjata puheenjohtajan pöydällä sijaitsevalla
ohjaimella.
● Ohjaimesta pystyy valitsemaan halutun ohjelmalähteen projektorille ja näytöille.
● Ohjaimesta pystyy käynnistämään ja sammuttamaan projektorin.
● Ohjaimesta pystyy säätämään ohjelmalähteiden äänenvoimakkuutta.
Äänijärjestelmä:
● Äänijärjestelmä sisältää valtuustosaliin seinälle asennettavat kaiuttimet (2kpl) ja
induktiosilmukan heikkokuuloisille sekä mikserin jolla ääni reititetään haluttuihin
kohteisiin ja säädetään äänenvoimakkuutta.
● Äänijärjestelmä sisältää induktiovahvistimen ja vahvistimet kaiuttimille.
● Äänijärjestelmään välitetään ääni ohjelmalähteistä ja keskustelumikrofoneista.
● Kaiuttimet toistavat ohjelmaäänen stereofonisena.
● Kaiuttimien taajuusvaste on vähintään 60Hz - 20kHz +-3dB
● Kaiuttimet kattavat koko valtuustosalin alueen.
● Kaiuttimien soveltuvat salissa esitettävän ohjelmaäänen ja puheäänen toistamiseen.
● Induktiosilmukka kattaa koko valtuustosalin alueen.
● Suunnittelu, asennus ja säätö toteutetaan RT-kortiston ohjeiden mukaan.
● Induktiosilmukkaan johdetaan ääni mikrofoneista ja ohjelmalähteistä.
Kamera:
● Seinään asennettavissa oleva, 360 astetta kääntyvä kamera
● Kamera osaa tulkita keskustelumikrofonijärjestelmästä tulevaa tietoa niin, että
kääntyy aina automaattisesti avoinna olevaa mikrofonia kohti.
● Kameralla saadaan kaikki kojeiden ääressä olevat ihmiset kuvattua puolikuvassa tai
puolilähikuvassa.
● 3G-SDI- lähtö
● resoluutio vähintään 1920x1080pix
● Automaattinen valotuksen säätö ja tarkennus
Kuvan ja äänen yhdistäminen tietokoneeseen:
● Kameran kuva ja mikrofonien ääni saadaan yhdistettyä Windows 10 tai 11
käyttöjärjestelmällä varustettuihin tietokoneeseen USB-liitännällä ilman erillisten
ajureiden asentamista.
● Kameran kuva ja mikrofonien ääni ovat keskenään synkassa.
● Kamerakuvaa ja ääntä voidaan hyödyntää Teams -yhteyksissä tai muissa vastaavissa
videoyhteyksissä.
Valmius muihin livestream lähetyksiin:
● Järjestelmästä saa ulos kameran kuvan äänellä SDI- liitännällä.
● Järjestelmästä saa ulos projektorille menevän kuvan HDMI- liitännällä.