461990_OPH-3066-2023 / Opettajien ammatillinen viitekehys Mosambikissa

Deadline: 13/06/2023 13:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
461990_OPH-3066-2023 / Opettajien ammatillinen viitekehys Mosambikissa
Type of contract notice
Below the national treshold procurement (small scale procurement)
Published
26/05/2023 15:25 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
07/06/2023 13:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
13/06/2023 13:00 (UTC+03:00)
Organisation
Opetushallitus
Description
Hankinnan kohteena on asiantuntijan/ asiantuntijatiimin tuottamat suositukset viitekehyksen kehittämiseksi sekä tuki Mosambikin opetusministeriölle kyseisen viitekehyksen valmisteluun. Työn on valmistuttava marraskuun 2023 loppuun mennessä
Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus".
Tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa sovitaan tarkemmin niistä
ehdoista, joilla Tarjoaja tarjoaa tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyn Palvelun Tilaajille.
Hankintayksikkö valitsee hankintamenettelyn perusteella yhden (1) tarjoajan hankinnan
toimittaja