461964 / Kiinteistöjen energiakatselmusten sekä kiinteistöjen kuntoarvioiden ja niiden pohjalta tehtävien pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien hankinta

Deadline: 22/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
461964 / Kiinteistöjen energiakatselmusten sekä kiinteistöjen kuntoarvioiden ja niiden pohjalta tehtävien pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien hankinta
Type of contract notice
National procurement notification
Published
25/05/2023 14:40 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
09/06/2023 23:59 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
22/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
VTK Kiinteistöt Oy
Description
VTK Kiinteistöt Oy pyytää tarjousta hankinta-asiakirjoissa yksilöityjen omistamiensa kiinteistöjen energiakatselmuksista sekä samojen kohteiden kuntoarvioista ja arvioiden pohjalta tehtävistä pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmista.
Energiakatselmuksella tarkoitetaan energiatalouden selvitystä, joka sisältää katselmoitavan kohteen energian käytön, energiansäästöpotentiaalin sekä esittää säästötoimenpiteet, niiden kannattavuuslaskelmat ja vaikutuksen CO2-päästöihin. Energiakatselmuksen laadinnassa noudatetaan Motiva Oy:n palvelusektorin kiinteistöjen energiakatselmusmallia sekä kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeita.
Kuntoarviolla tarkoitetaan riittävän perusteellista arviota kohteen kunnosta. Kuntoarvion tavoitteena on hankkia kunnossapitosuunnittelun pohjaksi riittävät ja kattavat lähtötiedot. Kuntoarviossa noudatetaan toimitilakiinteistöjen kuntoarviointiohjeita RT 103096, RT 103097 ja RT 103098.
Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmalla/ PTS:llä tarkoitetaan kuntoarvion pohjalta laadittavaa 10 vuoden kattavaa suunnitelmaa, jossa kartoitetaan korjaustarpeet esimerkiksi energiatehokkuuden osalta sekä lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja teletekniikan kannalta. Lisäksi suunnitelmassa käydään läpi tarpeet liittyen rakennusteknisiin korjauksiin ja kiinteistön toiminnallisuuden parantamiseen.