461911 / Rakennustekniset työt: LV-työt ja IV-työt

Deadline: 08/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
461911 / Rakennustekniset työt: LV-työt ja IV-työt
Type of contract notice
Below the national treshold procurement (small scale procurement)
Published
26/05/2023 17:11 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
01/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
08/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Äänekosken kaupunki
Description
Hankinnan kohteena ovat pienet LV- ja IV-työt, joiden toimeksiantokohtainen arvo alittaa 150 000 € (alv 0%). Hankinta ei koske IV-kanavien nuohousta.
Puitesopimuskumppaneita ei aseteta etusijajärjestykseen. Ennakoidulta arvoltaan vähintään 30 000 € arvoisissa toimeksiannoissa tilaaja järjestää kevennetyn kilpailutuksen (ns. minikisa) puitesopimuskumppaneiden kesken. Alle 30 000 € arvoiset toimeksiannot hankintayksikkö tilaa toimeksiantokohtaisesti valitsemaltaan puitesopimuskumppanilta tai järjestämällä kevennetyn kilpailutuksen puitesopimuskumppaneiden kesken.
Hankintayksikkö pidättää oikeuden kilpailuttaa sopimuksen mukaisia toimeksiantoja (myös alle 150 000 €) myös puitesopimuksen ulkopuolisilla tarjouskilpailuilla. Hankintayksikkö pidättää oikeuden tilata puitesopimuksen mukaisia töitä myös sidosyksiköiltään (erityisesti Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:ltä).
Puitesopimus solmitaan osakokonaisuuskohtaisesti vähintään kolmen ja enintään viiden kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa. Jos hyväksyttäviä tarjouksia on vähemmän kuin kolme, voidaan puitesopimus solmia kaikkien hyväksyttävän tarjouksen jättäneiden tarjoajien kanssa.
Puitesopimus solmitaan 48 kuukauden ajalle. Määräaikaisuudesta huolimatta kumpi tahansa sopijapuoli voi 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen irtisanoa sopimuksen päättymään jo aiemmin. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja sitä ei tarvitse perustella. Ilmoitettu hankintasopimuksen voimassaoloaika on arvio ja sopimuskauden alku-/loppuajankohta voi tarkentua hankintamenettelyn edetessä.