461897 / Järvenpään kaupunki: JYK Urheilukatu 7-9 purkutyö

Deadline: 29/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
461897 / Järvenpään kaupunki: JYK Urheilukatu 7-9 purkutyö
Type of contract notice
National procurement notification
Published
12/02/2024 18:01 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
22/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
29/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Mestaritoiminta Oy
Description
Hankinnan kohteena on alun perin vuonna 1930 rakennetun ja useassa vaiheessa valmistuneen koulurakennuksen, rakennusta palvelevien piharakennusten ja pihavarusteiden purkutyöt. Rakennuksen pinta-ala on noin 8000m2. Pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu. Purkutyöt toteutetaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tilaajan tavoitteena on purkaa rakennus turvallisesti ja ympäristöystävällisesti sekä minimoida työstä aiheutuvat häiriöt.
Hankkeen toteutusmuotona kokonaisvastuutoteutus KVR. Rakennusten purkamisesta annetaan tarjouksessa kiinteä urakkahinta. Tarjoushinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina alv. 0 %, eikä niitä sidota indeksiin. Tarjous laaditaan tässä tarjouspyynnössä olevalle tarjouslomakkeelle.
Tilaaja edellyttää, että Tarjoaja on tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Kohteen katselmoinnit sovitaan tilaajan yhteyshenkilön kanssa (tarkemmat tiedot osiossa soveltuvuusvaatimukset).
Tilaajan tavoite on, että KVR-toteuttaja valitaan viimeistään maaliskuun 2024 aikana. Valitun toteuttajan kanssa tullaan laatimaan KVR sopimus tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työt kohteessa voidaan aloittaa aikaisintaan viikolla 13. Purkutyön tulee olla valmis viikolla 32 (7.8.2024). Urakan lopullinen toteutusaikataulu vahvistetaan valikoituneen urakoitsijan kanssa.
Urakoitsija toimii kohteessa päätoteuttajana ja YSE 1998:n tarkoittamana pääurakoitsijana. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.
Tarjoajan edellytetään tulkitsevan näitä asiakirjoja purkutöiden asiantuntijana. Mikäli tarjoaja havaitsee annetuissa tiedoissa puutteellisuuksia, jotka voivat vaikuttaa tarjouksen sisältöön, niistä on tiedusteltava etukäteen (ks. tarjouspyynnön kohta lisätietokysymykset ja lisätiedot).