450609 / Materiaalien vastaanotto- ja hallintajärjestelmän palveluhankinta

Notice summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
450609 / Materiaalien vastaanotto- ja hallintajärjestelmän palveluhankinta
Type of contract notice
EU contract award notice
Published
24/05/2023 12:20 (UTC+03:00)
Organisation
Tuomi Logistiikka Oy
Description
Tuomi logistiikka Oy kilpailutti kokonaispalveluna hankittavaan materiaalien vastaanotto- ja hallintajärjestelmän Tampereen Infran toimeksiannosta. Hankittavaa palvelua tullaan käyttämään pääosin Tampereen kaupungin alueella. Hankittava palvelu sisältää lumen- ja maanvastaanottopaikkojen sekä kiertotalous- ja varastoalueiden vastaanottojärjestelmät sekä eri alueille kuljetettavien kuormien kirjaukseen käytettävän mobiilisovelluksen.   
Hankittava palvelu sisälsi mm. asiakas-, käyttäjä- ja ajoneuvohallinnan, ajoneuvon tunnistamisen, kulunvalvonnan, tietojen taltioinnin ja hallinnan (kuorman määrä ja sisältö sekä lähtö- ja loppusijoituspaikka) sekä vastaanottotietojen raportoinnin laskutusta ja seurantaa varten.   
Hankittava palvelu sisälsi myös vastaanottojärjestelmän tarvitsemat laitteet asennettuna käyttökuntoon, niiden huollon, kunnossapidon, uusittavien laitteiden hankinnan sekä vastuun palvelun ja laitteiden toimivuudesta vakuutuksineen.  
Lisäksi hankinta sisälsi mobiilisovelluksen kuormien kirjaukseen vastaanotto- sekä käsittelyalueille tuleville ja lähteville kuormille sekä muiden kaupungin teettämien urakoiden massakuljetusten kirjausten tekemiseen. 
Vastaanottojärjestelmän hankinnassa korostettiin helppokäyttöisyyttä, nopeutta, toimintavarmuutta ja mahdollisuutta automatisoida toimintoja mahdollisimman paljon.   
Itse hankittava Palvelu ei olisi ollut Palvelun käyttäjälle (esim. kuljetusyritys, kuljetuksista vastaava operaattori, urakoitsija, kaupunki tai kaupungin sopimuskumppani) maksullinen. Palvelun käyttäjä maksaa Tilaajalle materiaalien vastaanottamisesta.  
Palvelu olisi haluttu ottaa tuotantokäyttöön heti kun se on mahdollista, kuitenkin niin, että Lumenvastaanottoalueiden vastaanottojärjestelmä tulee olla käytössä 31.10.2023 mennessä. Maanvastaanottoalueen vastaanottojärjestelmä tulee olla käytössä 31.12.2023 mennessä. Palvelun suunniteltu käyttöönottoaikataulu on esitetty tarkemmin Sopimuksen liitteessä 2 Hankinnan kohteen kuvaus.
Hankittavaa palvelua olisi käytetty Tampereen kaupungin hallinnoimilla alueilla. Palvelua olisi mahdollisesti laajennettu myös käytettäväksi Tampereen ja muiden kuntien yhteistoiminta-alueille.  
Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.   
Hankinnan kohde oli kuvattu tarkemmin Sopimuksen liitteissä 2 Hankinnan kohteen kuvaus, Liitteessä 1 Materiaalien vastaanottojärjestelmä kuvana ja Sopimuksen liitteessä 3 Vaatimusmäärittely.