461009 / Sodankylän kunta, Tähtikunnan koulun ulkoalueiden hoito

Deadline: 14/07/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
461009 / Sodankylän kunta, Tähtikunnan koulun ulkoalueiden hoito
Type of contract notice
National procurement notification
Published
22/05/2023 09:12 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
02/07/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
14/07/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Sodankylan kunta
Description
Sodankylän kunta / Tilapalvelu pyytää tarjoustanne ulkoaluiden hoidosta Tähtikunnan koulun alueella sijaitsevan kolmen rakennuksen piha-alueille. Alue on jaettu kolmeen osaan ja jokaiselle osa-alueelle on pyydetty eritellyt hinnat tehtäväluokittain. Alueiden kartat ovat liitteenä. Sopimuksen peruskausi on kolme (3) vuotta ja optiona yksi (1) vuosi. Sopimuskausi alkaa alustavasti 1.11.2023.
Tilaaja valitsee työn suorittajaksi urakoitsijan, jonka tarjous arvioidaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Valinnan perusteena käytetään vertailuhintaa €/v. Vertailuhinta lasketaan toteutuneiden työsuoritusten keskiarvon ja tarjoajan antaman työsuorituskohtaisen hinnan perusteella. Vertailuhinta lasketaan kolmen alueen yhteishinnan mukaan. Palvelusopimusta ei pilkota osiin ja osa-tarjouksia ei hyväksytä.
Kohteessa kulloinkin toimintaa vaativan tehtävän tulee olla suoritettuna annetuissa laajuuksissa ja toiminta aikoihin mennessä ja on kuitattava tilaajan antamin ohjein KUITTARI-ohjelmaan. Kiinteistön toiminta-ajan pituuden vuoksi tilaaja voi tilata lisäkäyntejä tarpeen mukaan eri tehtäville. Tehtävien maksaminen perustuu kuitattuihin käynteihin.
Urakoitsija velvoitetaan tutustumaan kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä ja nimeämään kohteeseen vastaavan kiinteistönhoitajan tai työnjohtaja ao. alueelle ja pitämään työpäiväkirjaa kohteesta.
Tarjouspyynnön liitteinä:
1. Kohteiden perustiedot, toiminta-aika- ja laatuvaatimukset
2. Aluekuva
3. Tehtävätasojen kuvaukset
4. Palvelusopimuksen luonnos