KAJDNO-2023-690 / Kajaanin kaupungin Viherrakennustyöt 2023-2025(1+1)

Deadline: 08/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KAJDNO-2023-690 / Kajaanin kaupungin Viherrakennustyöt 2023-2025(1+1)
Type of contract notice
National procurement notification
Published
26/05/2023 10:16 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
29/05/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
08/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Kajaanin kaupunki
Description
Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen viherrakennustöistä sopimuskaudelle 15.6.2023 - 30.8.2025 + kahden (1+1) vuoden optiomahdollisuus. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianosaisille kirjeellä.
Yksikkö hinnat ovat tarjoajaa sitovat. Tilaaja pidättää oikeudet määrien muutoksiin.
Hankintatoimi voi tehdä yksin päätöksen option käytöstä.