458253 / Pienet maanrakennuskohteet

Deadline: 09/06/2023 14:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
458253 / Pienet maanrakennuskohteet
Type of contract notice
National procurement notification
Published
24/05/2023 15:10 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
05/06/2023 10:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
09/06/2023 14:00 (UTC+03:00)
Organisation
Sodankylan kunta
Description
Sodankylän liikuntahallin läheisyyteen Jeesiöjoen rantaan rakennetaan noin 500 neliön laajuinen uimaranta.
Pintamaa tulee leikata 20cm syvyyteen. 0-3mm raekoon hiekka asennetaan N2 -luokan suodatin kankaan päälle 30cm vahvuisesti (150m3). Osa hiekasta tulee levittää myös vesirajan alapuolelle noin 3 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Ennen hiekan levittämistä mahdolliset kasvustot sekä pohjan epätasaisuudet poistetaan mahdollisimman kaukaa.
Uimarannan läheisyyteen rakennetaan lisäksi 3m x 3m murskepatja wc:tä varten. 0-32 murskepatjan vahvuus 20cm.
Noin 350m2 pysäköintialue rakennetaan koirapuiston välittömään läheisyyteen. Liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.
Perusmaa leikataan 40cm syvyyteen. Kantavakerros rakennetaan tilaajan erikseen hankkimasta 90-200mm louheesta (40m3). Tilaaja hankkii louheen. Kantavan kerroksen päälle rakennetaan noin 10cm kerros 0-32mm kiilauskerros (36m3). Pintakerros rakennetaan 0-16mm raekoon murskeesta (18m3). Kerrokset tulee tiivistää.
Pysäköintialueen ympärille muotoillaan ojat ja liittymään tulee asentaa 315mm rumpu.
Koulukeskuksen läheisyyteen Unarintien varrelle rakennetaan oppilaiden saattoliikennettä palveleva pysäköintitasku. Pysäköintialue on 3 metriä leveä ja 18 metriä pitkä. Pysäköintitasku on erotettu kevyenliikenteenväylästä n. 50 m2 betonikiveyksellä sekä rakenteeseen upotettavalla reunakivellä. Viisteisiin ei asenneta reunakiveä. Kantavan kerroksen vahvuus 30 cm (37m3).
Alueen päällystäminen ei kuulu urakkaan.
Hankintaan kuuluu lisäksi kulkuyhteyden rakentaminen Jäähallin pysäköintialueelta rantareitille. Kulkuyhteyden leveys on 3 metriä ja pituus noin 17 metriä. Kulkuyhteys varustetaan >315mm rummulla, pituus 6 metriä. Pintamaat poistetaan luiskista ja rumpu asennetaan 0-32mm murskepedille, jonka päälle kantavaa täytemaata (28,6 m3). Tilaajalla mahdollisuus käyttää murskattua betonia täytteenä. Täytemaan päälle 0-32mm murske (10m3), jonka päälle 5cm vahvuinen kulutuskerros 0-8mm kivituhkasta (2,9m3).
Tarjousten vertailuarvona käytetään kokonaishintaa.
Työn tulee kuitenkin olla valmis 16.6.2023 mennessä.