KAJDNO-2023-691 / Kajaanin Kaupungin tarvitsemat metalliset verkko- ja elementtiaidat asennettuna. 2023-2024(+1)

Deadline: 07/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KAJDNO-2023-691 / Kajaanin Kaupungin tarvitsemat metalliset verkko- ja elementtiaidat asennettuna. 2023-2024(+1)
Type of contract notice
National procurement notification
Published
26/05/2023 10:12 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
29/05/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
07/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Kajaanin kaupunki
Description
Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen metallisista aitarakenteista asennettuna sopimuskaudelle 26.6.2023 - 25.6.2024 (+1) vuoden optiomahdollisuus. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianosaisille kirjeellä.
Hankintatoimi voi tehdä yksin päätöksen option käytöstä.