HYVAEP/3108/2023 / Henkilökuljetuspalveluiden lisähankinta Seinäjoen alueelle

Deadline: 30/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HYVAEP/3108/2023 / Henkilökuljetuspalveluiden lisähankinta Seinäjoen alueelle
Type of contract notice
National procurement notification
Published
26/05/2023 15:09 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
12/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
30/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Description
Seinäjoen kaupunki on tehnyt vuonna 2021 kilpailutuksen henkilökuljetuspalveluista. Hankinnan kohteena olevaan ryhmään Ylivuotokalusto ei ole saatu riittävästi tarjouksia. Huhtikuussa 2022 Seinäjoen kaupunki teki uuden kilpailutuksen ylivuotokalustosta, mutta ajoneuvoja ei edelleenkään ole riittävästi. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tilaajana kerää tällä hankintailmoituksella lisää palveluntuottajia, jotta asiakkaiden lakisääteiset kuljetustarpeet saadaan hoidetuksi. Pääosin lisäkapasiteetin tarve kohdentuu tällä hetkellä Seinäjoen kantakaupungin alueelle sekä pieniin esteettömiin ajoneuvoihin. Tarvetta on erityisesti ruuhkapiikkien aikoina (arkisin noin klo 14 – klo 17), sekä viikonloppujen ja tapahtuminen ympärillä.
Ns. ylivuotokaluston sopimustoimittajaksi valitseminen edellyttää, että jättämällä hinnattoman tarjouksen palveluntuottaja hyväksyy toimimisen ehdot. Toimimisen ehdot, maksettava korvaus ja kalustovaatimukset on kuvattu tämän hankinnan liitteissä 1-4.3.
Kyseessä on pääasiassa vammaispalvelunlain mukaiset VPL-kuljetusmatkat (asiointi-, virkistys, opiskelu-, ja työ- ja päivätoimintamatkat).