POSELY/895/2023 / Tarjouspyyntö Pieksänjärvellä tehtävästä hoitokalastuksesta keväästä 2023 alkaen

Deadline: 10/04/2023 16:15 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
POSELY/895/2023 / Tarjouspyyntö Pieksänjärvellä tehtävästä hoitokalastuksesta keväästä 2023 alkaen
Type of contract notice
National procurement notification
Published
17/03/2023 15:39 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
29/03/2023 16:15 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
10/04/2023 16:15 (UTC+03:00)
Organisation
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)
Description
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää tarjoustanne hoitokalastuksen suorittamisesta vuodesta 2023 alkaen. Tarjouspyyntö käsittää Etelä-Savossa sijaitsevalla Pieksänjärvellä vuosittain keväällä ja syksyllä tapahtuvaa särkikalojen, kiiskien ja pienten ahventen nuotta- ja rysäpyyntiä. Ohjeellinen saalistavoite on n. 30 000 kg pyyntijakso (kevät/syksy).
Hoitokalastus ja sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja jatkuu, kunnes Pieksänjärven tila on parantunut tasolle, jolloin hoitokalastusta ei enää tarvita. Arvio sopimuksen sitoumuksettomasta kestosta on vähintään kaksi vuotta.
Hoitokalastusta voidaan rajoittaa, vuosittaista maksimikorvausta tai tiheyttä; vain keväällä tai syksyllä tapahtuvaksi, mikäli käytettävissä olevat kalatalousmaksuvarat niin vaativat. Tarjouspyyntö on jaettu kahteen osa-alueeseen.
Tarjouspyynnön 1. osa koskee Pieksämäen keskustan pohjoispuolella sijaitsevan Pieksänjärven hoitokalastusta, joka on tässä tarjouspyynnössä mainittu toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kohde.
Osa 2. kattaa lisäkohteina, kertaluontoisina ja pienimuotoisempina (esim. rysä-/katiskapyynti) hoitokalastukset:
- Iso-Perkai -järvellä (Sijainti: N=6906715.054, E=493911.689 (ETRS-TM35FIN) n. 15 km Pieksämäeltä länteen)
- Sääksjärvi (Sijainti: N=6881637.639, E=548874.568 (ETRS-TM35FIN) n. 18 km Juvalta pohjoiseen)
- Iso-Kontunen (Sijainti: N=6865318.253, E=556342.654 (ETRS-TM35FIN) n. 12 km Juvalta itään)
Osa-alueista tehdään erilliset sopimukset. Tarjoaja voi jättää tarjouksen halutessaan vain toiseen tai molempiin osa-alueista. Jättäessään tarjoukseen molempiin osa-alueista, osan 2. lisäkohteisiin tarjouksen jättäminen huomioidaan osa-alueessa 1. lisäpisteytyksellä.
Tiedot vesille pääsystä ja muut tarvittavat tiedot toimitetaan kilpailutuksen voittaneelle taholle tai voittaneille tahoille. Tarjoajan tulee tutustua liitteinä oleviin sopimusluonnoksiin.