KAJDNO-2023-67 / Kajaanin kaupungin rekrytointipalvelut 2023 -2025 (1+1)

Notice summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KAJDNO-2023-67 / Kajaanin kaupungin rekrytointipalvelut 2023 -2025 (1+1)
Type of contract notice
EU prior information notice
Published
18/03/2023 17:40 (UTC+02:00)
Organisation
Kajaanin kaupunki
Description
KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUTILAISUUTEEN:
Kajaanin kaupungin hankintapalvelut kutsuu tarjoajat markkinakartoitukseen. Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus tietopyynnöstä
ja markkinavuoropuhelusta osana hankintaa Rekrytointipalvelujen hankinnasta Kajaanin kaupungin tarpeisiin.
Kajaanin kaupunki valmistelee kilpailutusta, jonka perusteella hankitaan rekrytointipalvelut Kajaanin kaupungille ja liikelaitoksille.
Alustavasti on suunniteltu, että hankinta jaettaisiin useampaan osa-alueeseen, johtotason henkilöiden, esihenkilöiden tai päälliköiden ja asiantuntijoiden rekrytointiin.
Markkinavuoropuhelutilaisuuden tarkoitus on kartoittaa markkinoilla olevia palveluntuottajia sekä saada kattavasti tietoa hankintamenettelyä varten.
Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinavuoropuhelussa esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia.
Kajaanin kaupunki ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet palveluntuottajat sitoudu
mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen.
Kajaanin kaupunki ei myöskään maksa markkinavuoropuheluun osallistumisesta korvausta.
Varsinainen tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista huhtikuussa 2023.