447214 / Joutsan kunnan kuljetuspalveluiden hankinta: Henkilökuljetukset

Deadline: 09/04/2023 23:59 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
447214 / Joutsan kunnan kuljetuspalveluiden hankinta: Henkilökuljetukset
Type of contract notice
EU contract notice
Published
03/03/2023 13:25 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
15/03/2023 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
09/04/2023 23:59 (UTC+03:00)
Organisation
Joutsan kunta
Description
Joutsan kunta (Y: 0174108-9) pyytää tarjouksia tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden mukaisesti koululaiskuljetuksien, sekä kunnan järjestämän asiointiliikenteen hoitamisesta 2 vuoden määräajaksi lukukausille 2023-2024 ja 2024-2025. Kilpailutus sisältää myös optiot 1+1+1 lukukausista 2025-2026, 2026-2027 sekä 2027-2028.
Sopimusajot alkavat 9.8.2023 koulujen lukukauden alkaessa.
Tarjouskilpailu koskee niitä kuljetuksia, joita ei voida järjestää avointa joukkoliikennettä käyttäen. Oppilaskuljetukset järjestetään ensisijaisesti käyttäen olemassaolevaa linjaliikennettä. Mikäli linjaliikenteen reitti tai aikataulu ei sovellu myönteisen kuljetuspäätöksen saaneen oppilaan koulumatkoihin, järjestetään kuljetus tilausajona.
Hankinnan kohde:
- koululaiskuljetukset sisältäen esi- ja perusopetuksen, sekä lukiolaisten kuljetuksia. Kuljetusten tarve on sekä Leivonmäellä Kurkiauran koululla, että Joutsan yhtenäiskoululla ja lukiolla.
- Joutsan kunnan järjestämät asiointikuljetukset (tapahtuvat koulupäivän aikana talvisin, koulujen loma-aikojen aikataulut sovitaan erikseen)
- Liikuntaryhmien kuljetukset (mm.uimahallikuljetukset Joutsa-Leivonmäki)
- Mahdolliset kerhokuljetukset, jälki-istuntokuljetukset, sekä tukiopetuskuljetukset
- Koulupäivien aikana tapahtuvat retkikuljetukset
Tarkemmat tiedot hankinnasta selviävät hankintailmoituksesta, tarjouspyynnöstä, sekä muista hankinta-asiakirjojen liitteistä. Palveluntuottajan on sitouduttava täyttämään tarjoamansa kuljetuspalvelu näiden hankinta-asiakirjojen mukaisesti.
Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on sopimuskauden alkuun mennessä liikenteen harjoittamiseen oikeuttava joukkoliikenne- tai taksilupa.
Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.