442069 / Perhetalon lähiliikuntapaikan rakentaminen

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
442069 / Perhetalon lähiliikuntapaikan rakentaminen
Type of contract notice
National procurement notification
Published
24/01/2023 14:42 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
01/02/2023 14:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
09/02/2023 14:00 (UTC+02:00)
Organisation
Naantalin kaupunki
Description
Lähiliikuntapaikka rakennetaan kentälle, jonka rakennekerrokset on rakennettu kantavan kerroksen yläpintaan asti. Pinta on kuitenkin esikuormitusaikana painunut ja se tulee muotoilla suunnitelman mukaiseen korkeusasemaan ja kallistuksiin nykyisen pinnan päälle pengertämällä. Muotoillun pengerryksen päälle tehdään suunnitelman mukaiset pintarakenteet. Lisäksi hankkeeseen sisältyy kentän aidan ja valaistuksen asentaminen sekä kuulantyöntö- ja pituushyppypaikan rakentaminen. Suunnitelmissa esitettyihin paikkoihin rakennetaan myös alueet huoltorakennukselle sekä kaukalon laitojen kesäsäilytystä varten.
Kentän nykyiset rakennekerrokset ovat:
- kantava kerros KaM 0-32, 200 mm
- jakavakerros BeM, 700 mm
- geoverkko
Lisäksi kentän eteläreunan rakenteita on kevennetty geoverkon alle asennetulla rengasrouhekerroksella.
POIKKEAMIA JA TÄSMENNYKSIÄ TYÖSELOSTUKSEEN:
- kohta 11200, Siirrettävät järjestelmät ja rakenteet: Kasteluvesipostin vaihto ei kuulu urakkaan. Tilaaja tekee sen.
- kohta 16100 Maaleikkaukset: Leikkausmassat läjitetään korkeushyppypaikan takana olevan varaston taakse. Tilaajan ympäristökonsultti tarkastaa maat (mahdollisen pilaantuneisuuden osalta). tarkastuksen jälkeen Puhtaan maan levitys kuuluu urakkaan. Mikäli maata pitää viedä pois, on se lisätyötä yksikköhinnoin.
Yksityiskohtaisempi hankinnan sisältö on esitetty muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.