431639 / Sodankylän keskuskeittiön eteisen laajennus, kokonaisurakka

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
431639 / Sodankylän keskuskeittiön eteisen laajennus, kokonaisurakka
Type of contract notice
National procurement notification
Published
23/01/2023 10:15 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
17/02/2023 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
03/03/2023 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Sodankylan kunta
Description
Sodankylän keskuskeittiö sijaitsee keskustaajamassa osoitteessa Unarintie 35. Sodankylän kunta pyytää tarjoukset keskuskeittiön laajennuksesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.
Kokonaisurakkaan tulee sisällyttää kaikki tarjouspyynnön asiakirjoissa esitetyt työt materiaaleineen.
Rakennustöiden aloitus on mahdollista alustavasti 5.6.2023. Luovutus viimeistään 1.9.2023. Urakoitsijan tulee huomioida nopea aikataulu (mm. valettavien rakenteiden kuivumisajat) tarjousta tehdessään. Työn suorittaminen vaaditussa aikataulussa vaatii nopeasti kuivuvien massojen tai valmiselementtien käyttöä.
Urakkasuorituksen viivästyessä tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkoa valmistumisen osalta 0,2 prosenttia (YSE-ehdoista poiketen) kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä yhteensä.