GTK/46/02.03.01/2023 / Gravimetrin hankinta

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
GTK/46/02.03.01/2023 / Gravimetrin hankinta
Type of contract notice
National procurement notification
Published
23/01/2023 08:10 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
30/01/2023 14:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
13/02/2023 14:00 (UTC+02:00)
Organisation
Geologian tutkimuskeskus
Description
Tarjousta pyydetään painovoimamittauksiin käytettävästä gravimetristä. Tarjottavan laitekokonaisuuden on oltava kooltaan pienin mahdollinen kokoonpano, mikä on sellaisenaan valmis maastomittaukseen. Tarjottavan gravimetrin on on sovelluttava maailmanlaajuisesti painovoiman mittaukseen. Sen on oltava maastokelpoinen ja kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan myös erämaissa työskentelyyn soveltuva. Siinä on oltava sisäinen muisti mittaustulosten tallentamista varten ja sitä on kyettävä operoimaan myös ilman ulkoista kosketusnäyttöllistä ohjainlaitetta.
Gravimetriltä vaaditaan helppokäyttöisyyttä, joten siinä on oltava seuraavat ominaisuudet;
o helppokäyttöinen käyttöliittymä
o laitteen tulee olla helposti asetettavissa mittaustilaan
o tiedonsiirto tietokoneelle on oltava helposti toteutettavissa
o tiedosto kirjauksessa/ laitteen purkamassa tiedostossa on oltava mukana seuraavat parametrit jokaiselle mitatulle pisteelle.
Mittausjalustan korkeus, painovoimalukema, painovoimalukeman laatu (hajonta), laitteen kallistuma, mittauselementin lämpötila,
vuoksi/luode korjaus, mittaukseen käytetty aika, satelliitti kellonaika, päivämäärä, huomautuksen kirjaamisen mahdollisuus.
Laitteen toimintavaatimuksia ovat;
o toimintalämpötila -30->35⁰C
o Paino alle 7kg
o suojattu hyvin kosteudelta
Laitteen tarkkuusvaatimuksia ovat;
o lukematarkkuus vähintään 0.001mgal
o keskihajonta <0.005 mgal
o Käynti alle 0.05mgal/päivä
Laite tekee seuraavat automaattiset korjaukset:
o Kallistuksen korjaus, lämpötilakorjaus, kohinan suodatus, käyntikorjaus
Tarjoajan on kuvattava laitteen edellä mainitut vaatimukset. Pyydettyjen teknisten tietojen puuttuessa tai jos laite ei täytä teknisiä vaatimuksia, tullaan tarjous hylkäämään.
Toimitusaikavaatimus: enintään 2 kuukautta hankintapäätöksestä.
Käyttöopastus, hinta sisältyy tarjoukseen: toimittaja antaa tarvittaessa tilaajalle laitteen asetus- ja käyttöönotto -opastukset.
Optiona pyydetään erittelemään mahdolliset lisävarusteet.
GTK:n toiminta-ajatuksen keskeisin sisältö, geologisen tiedon tuottaminen maankamaran hallitun ja kestävän käytön edistämiseksi, luo perustan GTK:n ympäristöpolitiikalle. GTK huomioi ympäristönäkökohdat sekä kartoitus- ja tutkimustoimintansa suuntaamisessa että omien toimintatapojensa kehittämisessä.
Yhtenä GTK:n ympäristöpäämääränä on se, että ostopalveluina hankittavien palvelujen ja materiaalin toimittajat noudattavat GTK:n ympäristönpolitiikan edellyttämiä toimintatapoja. GTK:n ympäristöpolitiikasta saa tietoa GTK:n kotisivuilta osoitteessa https://www.gtk.fi/gtk/laatujarjestelma/
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Alihankintaa ei hyväksytä
Tarjouksessa on ilmoitettava tarjouksesta vastaava, toimivaltainen yhteyshenkilö yhteystietoineen ja sähköpostiosoitteineen sekä hänen tehtävänsä/asemansa.