GTK/927/02.03.01/2022 / HSE-ohjelmiston hankinta

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
GTK/927/02.03.01/2022 / HSE-ohjelmiston hankinta
Type of contract notice
EU contract notice
Published
18/01/2023 06:55 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
03/02/2023 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
21/02/2023 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Geologian tutkimuskeskus
Description
Hankittavan palvelun tulee sisältää vähintään seuraavat osa-alueet:
Osa-alue 1) Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
Työhön liittyvien vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien arviointi sekä hallintakeinojen ja toimenpiteiden dokumentointi ja seuranta. Vaaratekijälistassa on huomioitu työturvallisuuslain ja työsuojelun valvontalain asettamat vaatimukset työn vaarojen tunnistamiselle ja riskien arvioinnille. Lisäksi tilaaja tarvitsee osion ulkomaan projektien työn vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia varten. Kyseisen vaaratekijälistan räätälöintiin tilaaja voi osallistua.
Osa-alue 2) Turvallisuushavainnot
Koko GTK:n henkilöstön (noin 450 henkilöä) tulee voida kirjata turvallisuushavaintoja palveluun mobiililaitteella (Android ja iOS). Palvelussa tapahtuu havaintojen dokumentointi, käsittely ja seuranta.
Osa-alue 3) Tapaturmat
Koko GTK:n henkilöstön tulee voida kirjata sattuneet työtapaturmat palveluun. Vain GTK:n määrittelemillä henkilöillä on pääsy tarkastelemaan ja käsittelemään tapaturmiin mahdollisesti liittyviä arkaluontoisia tietoja. Palvelussa tapahtuu tapaturmien dokumentointi ja käsittely. Palvelusta saadaan myös haettua suodatettuja tietoja sattuneista tapaturmista.
Osa-alue 4) Kemikaalirekisteri (OPTIO)
Kemikaalirekisterin kautta hallinnoidaan organisaatiossa käytettäviä kemikaaleja. Rekisterin kautta kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla ja siellä ylläpidetään käytössä olevia kemikaalia ja niiden määriä. Rekisteristä löytyy myös esimerkiksi kemikaalien vaaralausekkeet. Tarjoajan on kyettävä tarjoamaan vähintään yllä kuvatut ominaisuudet sisältävä kemikaalirekisteripalvelu, jonka mahdollisesta käyttöönotosta tilaaja päättää myöhemmin.
Osa-alue 5) Taloudellisten, strategisten ja operatiivisten riskien arviointi (OPTIO)
Taloudellisia, strategisia ja operatiivisia riskejä voidaan arvioida organisaatioittain ja riskien arviointi on GTK:lla vaatimuksena jokaiselle projektille. Riskien arvioinnin toteutus voi olla samantyyppinen kuin työn vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa, mutta tarkastuslistan ja riskimatriisin sisällöt ovat erilaiset. Tarjoajan on kyettävä tarjoamaan vähintään yllä kuvatut ominaisuudet sisältävä riskienarviointipalvelu, jonka mahdollisesta käyttöönotosta tilaaja päättää myöhemmin.