424873 / Creative Saimaa klusterivalmistelun asiantuntijapalvelut

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
424873 / Creative Saimaa klusterivalmistelun asiantuntijapalvelut
Type of contract notice
Lightened procurement (with scoring)
Published
24/11/2022 15:24 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
07/12/2022 15:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
12/12/2022 14:00 (UTC+02:00)
Organisation
Savonlinnan Hankekehitys Oy
Description
Creative Saimaa klusterivalmistelu – asiantuntijapalvelut
Creative Saimaa klusterivalmistelu on Savonlinnan Hankekehitys Oy:n toteuttama ja Etelä-Savon maakuntaliiton 1.9. 2022 – 31.3.2023 rahoittama hanke, jonka tavoitteena on klusterin eli liiketoimintaympäristön luominen tukemaan pk-yritysten kasvua Saimaan alueella.
Tavoitteena on rekisteröidä perustettava klusteri alkuvuodesta 2023 EU Cluster Collaboration -alustalle ja luoda edellytykset klusterin toiminnan käynnistymiselle.
Valmistelu suunnataan ensisijaisesti Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntiin. Työn pohjana on maakuntien yhteistyö matkailumarkkinoinnissa (www.lakesaimaa.fi), Savonlinnan
kulttuuripääkaupunkihaku Saimaa Ilmiö 2021 (www.saimaailmio2026.fi) sekä Lake Saimaa European Region of Gastronomy -haku (www.tastesaimaa.fi). Klusterin tavoitteena on koota näiden pohjalta luotuja verkostoja, törmäyttää eri alojen toimijoita toisiinsa ja mahdollistaa uusien tavoitteiltaan kunnianhimoisten hankkeiden käynnistäminen toimijoiden yhteistyössä. Klusteri myös tukee kansainvälisten yhteyksien vahvistamista.
Tarjouspyyntö koskee Creative Saimaa -klusterivalmistelun asiantuntijapalvelua.
Keskeiset tehtävät:
- tukea klusterivalmistelua laadun varmistamisnäkökulmasta ja tuoda näkemystä menestyksellisen klusteritoiminnan organisoimiseen
- osallistua EU:n vaatimien klusteridokumentaatioiden laadintaan mukaan lukien kansainvälistymissuunnitelma
Työn laajuus on maksimissaan 10 konsulttipäivää.
Kelpoisuusvaatimukset:
Kokemus EU -klusterin rekisteröintiprosessista, sujuva englanninkielen taito (minimi CEFR C1) sekä kokemus kehittämisklusterin toiminnan suunnittelusta ja organisoinnista.