424748 / TIETOPYYNTÖ Kunnallistekniikan investointihankkeiden hallintajärjestelmän uudistus

To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
424748 / TIETOPYYNTÖ Kunnallistekniikan investointihankkeiden hallintajärjestelmän uudistus
Type of contract notice
Request for information
Published
24/11/2022 13:40 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
25/11/2022 16:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
08/12/2022 16:00 (UTC+02:00)
Organisation
Espoon kaupungin hankintapalvelut
Description
HUOMIO! Tämä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus vaan ilmoitus markkinavuoropuhelun käynnistämisestä osana hankinnan suunnittelua.
Espoon kaupunki on käynnistänyt kunnallistekniikan investointihankkeiden hallintajärjestelmän uudistuksen hankinnan valmistelun ja haluaa tällä tietopyynnöllä kartoittaa markkinoita ja potentiaalisia toimittajia.
HANKINNAN KOHDE
Hankinnan kohteena on kunnallistekniikan investointihankkeiden hallintajärjestelmän (Hansu) päivittäminen sisältäen tietokannan ja käyttöliittymän uudistuksen. Tietopyynnön tarkoitus on selvittää hankittavalle työlle potentiaalisia toteuttajia sekä näiden ratkaisuehdotuksia järjestelmän tietokannan sekä käyttöliittymän uudistamiselle.
Järjestelmää on tarkoitus käytetään Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen kunnallistekniikan investointihankkeiden hallinnassa. Järjestelmä kattaa rakentamishankkeiden määrärahasuunnittelun ja -seurannan, hankkeiden avainhenkilöiden seurannan, aikataulut ja rakentamiseen liittyvän laskujen muodostamisen.
Hankinta on alustavasti ajateltu toteutettavan siten, että toimittaja toteuttaa järjestelmän uudistuksen sekä sopimuskauden aikana mahdollisesti myöhemmin esille nousevia jatkokehitys- ja ylläpitotöitä.
Tietopyynnön liitteenä on Liite 1, "Hansu 2.0 yleisesitys", Liite 2, "Vastauslomake" ja Liite 3, "Hansu2 kanta UML". Liitteet ovat ladattavissa kirjautumalla sisään Tarjouspalvelu.fi -palveluun.
TIETOPYYNTÖ
Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti selville järjestelmän uudistuksen kokonaisuuden ja työlle asetettavien vaatimusten määrittelemiseksi, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tällä tietopyynnöllä Espoon kaupunki pyytää toimittajia ilmoittamaan halukkuudestaan osallistua markkinavuoropuheluun, jonka avulla Espoon kaupungin on tarkoitus kartoittaa eri vaihtoehtoja hankinnan määrittelemiseksi. Markkinavuoropuhelutilaisuudessa tarjoaja voi esitellä omaa ratkaisuaan. Tavoitteena on järjestää markkinavuoropuhelut tammikuun 2023 aikana. Espoon kaupunki arvioi tietopyynnön vastausten perusteella markkinavuoropuheluun kutsuttavat.
Pyydämme markkinavuoropuheluun osallistumisesta kiinnostuneita tarjoajia ilmoittautumaan kirjallisesti 8.12.2022 klo 16:00 mennessä osoitteeseen [email protected]
Otsikoikaa ilmoittautumisviestinne seuraavasti:
”Markkinavuoropuhelu – Kunnallistekniikan hankkeiden hallintajärjestelmän uudistus - [Yrityksesi nimi]". Liittäkää viestiin mukaan täydennetty liite tietopyynnön liite 2, "Vastauslomake".
Markkinavuoropuhelu ja siinä annetut tiedot eivät sido ketään siihen osallistuvaa tahoa, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle.
Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti.