424535 / Tietopyyntö / Markkinakartoitus Psykiatrian potilassängyt

To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
424535 / Tietopyyntö / Markkinakartoitus Psykiatrian potilassängyt
Type of contract notice
Request for information
Published
24/11/2022 13:12 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
24/11/2022 14:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
15/12/2022 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Sansia Oy
Description
Perehtyäkseen markkinoilla olevaan tarjontaan ja mahdollisiin uutuustuotteisiin järjestetään markkinakartoitus, jonka tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja kerätä tietoa tulevaa psykiatrian potilassänkyjen kilpailutusta varten.
KYSin kampusalueelle sijoittuva Psykiatriatalo tarjoaa alueen väestölle laadukkaita erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluja. Uusi Psykiatriatalo keskittää kaikki Kuopion alueen nuorten ja aikuisten erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut saman katon alle vuonna 2024.
Hankinnan kohteena on psykiatrian potilaille suunnattuja sänkyjä noin 90 kpl, joista muutama on sellaisia missä voidaan käyttää tarvittaessa lepositeitä. Uusi Psykiatriatalo valmistuu vuoden 2024 keväällä.
Hankinnan valmistelussa mukana olevat Tilaajat pyytävät mahdollisuutta saada koekäyttöön/katselmukseen noin viikon ajaksi ilman eri veloitusta hankinnan kohteena olevia sänkyjä ennen varsinaista hankinnan kohteen määrittelyä tarjouspyynnölle. Sänkyjen katselmukseen liittyvät tarkemmat yksityiskohdat, mahdolliset koulutusjärjestelyt ja muut tarvittavat järjestelyt ovat neuvoteltavissa Tilaajien ja markkinakartoitukseen halukkaiden tarjoajien kesken tapauskohtaisesti.
Kiinnostuneita Tarjoajia pyydetään täyttämään liitteenä oleva alustava kysely sängyistä ja ilmoittautumaan, jos heillä on mahdollisuus järjestää sänkyjen katselmointi tilaisuus paikan päällä tammikuussa viikolla 3 Tilaajan ilmoittamissa tiloissa Kys:lla.
Ilmoittautuneille tullaan lähettämään Tilaajan toimesta ennen joulua tarkemmat ohjeet sänky kokeiluiden jatkosta.
Kiinnostuneita Tarjoajia pyydetään vastaamaan tähän tietopyyntöön.