KAJDNO-2022-1495 / Kuurnanniskan ja Toppilan JVP saneeraus

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KAJDNO-2022-1495 / Kuurnanniskan ja Toppilan JVP saneeraus
Type of contract notice
Utility procurement, under EU threshold value
Published
24/01/2023 08:48 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
15/02/2023 14:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
22/02/2023 14:00 (UTC+02:00)
Organisation
Kajaanin kaupunki
Description
Kajaanin Vesi -liikelaitos saneeraa Kuurnanniskan ja Toppilan nykyiset lasikuituiset jätevedenpumppaamon. Nykyisiä lasikuituisia pumppaamosäiliöitä ei korvata, ainoastaan nykyiset kansistot korvataan uusilla metallisilla kansistoilla ja koko pumppaamoiden tekniikkat uusitaan.
Saneerauksien laitetoimituksiin kuuluu uudet metalliset kansistot, pumput, pumppujen johtimet, pumppujen istukat, pumppaamoiden sisäiset putkistot, sulku-, takaiskuventtiilit ja uudet pumppaamoiden sähkökeskukset sekä uuden kaukovalvontalaitteistoiden asennukset pohjalevyineen toimitettaviin sähkökeskuksiin.
Uppopumppaamoiden tekniikan asennuksiin kuuluu vanhojen kansistoiden purku ja uusien metallisen kansistoiden asennus, pumppujen, pumppujen johtimien, pumppujen istukoiden, sisäisten putkistoiden, sulku-ja takaiskuventtiileiden, uusien sähkökeskusten sekä tilaajan hankkiman logiikoiden asennus. Myös muut hankinnan kohteen kriteereissä lueteltujen varusteiden hankinta ja toimituksen sekä niiden täydellisen asennuksen käyttökuntoon, käyttöönotot ja tarvittavan koulutuksen Kajaanin Veden henkilökunnalle.
Tutustuminen urakkakohteeseen viimeistään viikko ennen tarjouksen jättämistä. Ilmoittautuminen käyttöpäällikkö Marko Kovalaiselle 044-7100 561.Tutustuminen pakollinen, että voi jättää tarjouksen.